szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180Zapraszamy mieszkańców Regionu Kozła na wyjazd integrująco-aktywizujący na spektakl kulturalny w dniu 23.06.2024 r. w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

1. Zaproszenie

2. Karta zgłoszenia

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 26 czerwca 2024 r. (środa ) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad – powitanie zebranych

2.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

  1. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2023
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
  4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
  5. Dyskusja nad przedłożonymi projektami, które będą realizowane w 2024 i latach następnych
  6. Sprawy różne i wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad

Prezes Zarządu

Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i zmieniających składy władz Stowarzyszenia.

Przed obradami zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie

logo lgdrk nowe 180Informujemy, iż 7.06.br. biuro LGD RK będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w wyjeździe studyjnym.

Spływ RK 24 1Ostatnio miałem przyjemność wziąć udział w realizacji tzw. operacji własnej LGD RK pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców”. Spływ trwał dwa dni 17-18.05.24. Wodowanie kajaków, instruktaż bezpieczeństwa na starcie w Kopanicy. W ciągu kilku minut na wodzie znalazło się 13 kajaków. Nad bezpieczeństwem na wodzie czuwał Andrzej Kowalski – ratownik i Irena Jaszczak – instruktor turystyki kajakowej. Po pierwszych zachwytach nad pięknem nadwodnej przyrody i przy niewielkim wydatku nagromadzonej energii dotarliśmy do oczkującego na nas serwisu kawowego w Grójcu Wielkim. Przy tzw. Wyspie Konwaliowej na Jeziorze Grójeckim ( a może trzeba zmienić teraz nazwę na – Wyspa Kormoranów) ciekawą prelekcję o życiu i zwyczajach kormoranów wygłosił A. Kowalski. Obiad i nocleg oczekiwał na nas w Nowej Wsi Zbąskiej w Przystani Wodnej „U Marcina”. Był też czas na relaks i integrację. Przy ognisku czas z gitarą umilali nam Krystian Markiewka i Andrzej Lipski. Niektórych odwiedziły troskliwe rodziny i znajomi. Zmęczeni, ale dobrze nastrojeni udaliśmy się na zasłużony odpoczynek, bo następnego dnia trzeba było zmierzyć się o 1h dłuższą trasą.

rajd rowSTOWARZYSZENIE GMIN RP REGION KOZŁA zaprasza na jubileuszowy XXV Rajd Rowerowy Regionu Kozła w dniu 15 czerwca 2024 r.

1. Informacja

2. Karta zgłoszenia

3. Regulamin

 

aPrzez ostatnie kilka dni, tj. d 9 do 11 maja, gościliśmy w Zbąszyniu uczestników wizyty studyjnej pt. "Zbąszyń - wspólny fyrtel i balagan". Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Program “Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Goście przyjechali do Zbąszynia z całej Polski: byli to samorządowcy, pracownicy instytucji kultury, aktywistki i aktywiści społeczni, przedstawicielki NGO-sów. Są albo absolwentami_kami, albo uczestniczkami XIX, aktualnej edycji, Programu “Liderzy PAFW”.

Celem wizyty było m.in. pokazanie zbąszyńskich doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno tych systemowych jak i tych z edukacji nieformalnej, szczególnie z przestrzeni szeroko pojętej kultury. Dla osób uczestniczących w spotkaniu ważna jest wymiana doświadczeń i wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji przydatnych w pracy lidera lokalnej społeczności.

W programie wizyty były m.in. spotkania i rozmowy z Burmistrzem Zbąszynia, Tomaszem Kurasińskim; Magdaleną Rożek, kierowniczką Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu i doświadczoną realizatorką projektów “Program Równać Szanse”; Wojciechem Olejniczakiem, prezesem Fundacji TRES i kierownikiem Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła oraz Marcinem Szczechowiakiem, prezesem Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu.

Nasi goście wzięli też udział w wycieczce śladem Zbąszyńskiego Balaganu, czyli szlakiem historii zbąszyńskich Żydów, której przewodnikami byli uczennice i uczniowie z klasy 5b. Ich rola lokalnych przewodników zrobiła wrażenie: spacer miał premierowe wydanie, ale 12-latkowie przygotowali się do tej roli i wypadli świetnie.

Małe miasto, nad jeziorem, a takie ciekawe. Wizyta zapadająca w pamięć. Odwiedziliśmy miejsca, w których fantastyczni i nieprzypadkowi ludzie potrafią tworzyć z pasją niesamowite rzeczy, wplatając w swoje działania zarówno historię, tradycję, jak i ciekawe położenie geograficzne.

piknik2024W weekend 11-12 maja 2024 r. jesteśmy na targach turystycznych Piknik nad Odrą w Szczecinie - zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska

DSC 8002Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu zaprasza do udziału w integracyjnym spływie kajakowy dla mieszkańców Regionu Kozła pn. „Obrą płyniemy - Region Kozła poznajemy w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie i program

Karta zgłoszenia - WORD

Karta zgłoszenia - PDF

logo lgdrk nowe 180Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędzie się 22 maja 2024 r. w Zielonej Górze.

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in.:

- formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej,
- zobowiązania przyszłego przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- pożyczki i dotacje z Funduszy Europejskich na założenie własnej firmy,
- ofertę Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Szczegóły na https://funduszeue.lubuskie.pl

Program szkolenia pt. Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej

logo lgdrk nowe 180Szanowni Państwo,

w imieniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP, które odbędzie się 8 maja 2024 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Podczas spotkania przedstawimy m.in.: