szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacjiRozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Limit środków dostępnych w naborze: 145 018,41 euro

Termin składania wniosków: 07.06.2021 r. –21.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Szczegóły: https://lgdrk.pl/nabor-nr-2-2021-rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej

Limit środków dostępnych w naborze: 129 033,76 euro

Termin składania wniosków: 07.06.2021 r. –21.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

Szczegóły: https://lgdrk.pl/nabor-nr-1-2021-wspieranie-rozwoju-infrastruktury-kulturalnej

ikona rekryInformujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pt. "Własna firma - start dla młodych"  będzie trwała w okresie: od 07.04.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego (wraz z załącznikiem nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników).

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub emailową. Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu. 

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1 700,00 zł. 

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

154380002 3637895062999223 705007875901494445 oLuty to dla nas bardzo ważny miesiąc. 20 lutego 1938 roku utworzone zostało przy Szkole Podstawowej w Przyprostyni, Muzeum Regionalne. W związku z tym chcieliśmy serdecznie zaprosić na nostalgiczną podróż z cyklu:

Z cyfrowego archiwum Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła:

"WIRTUALNA WYSTAWA. Pierwsze na wsi polskiej Muzeum regionalne"

20.02.1938 - 20.02.2021 w 83. rocznicę powstania Muzeum w Przyprostyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 25 lutego 2021r.

w celu przygotowania projektu współpracy

pt.: „PROWadzi Lubuskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

z siedzibą w Kargowej

Zaprasza do składania ofert cenowych
dla pozycji:

FILM PROMOCYJNY

Przedmiotem zapytania jest kilkominutowy, ciepły, dynamiczny film promocyjny
w jakości 4K, oraz HD , który w sposób przejrzysty i atrakcyjny ukaże najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, walory przyrodnicze i architektoniczne.

FORMA:

  1. Klip z wykorzystaniem ścieżki lektorskiej polskiej.
  2. Klip z wykorzystaniem wypowiedzi występujących bohaterów.

Opcja ostateczna będzie wybrana po zakończeniu realizacji nagrań.

PUNKTY NAGRAŃ:

ZESPÓŁ KOŹLARSKI
KOŹLARZ – BUDOWA INSTRUMENTÓW
KOWAL
WIKLINIARZ
SZLAK DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW

ATRAKCJE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
ATRAKCJE ARCHITEKTONICZNE
WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE.

SPECYFIKACJA NAGRAŃ:

- kamera broadcast, kamera handycam, kamera dron,
- jakość: 4K ( 3840x2160 ) 25p, 50p, Slog2 .
- dźwięk otoczenia, podkłady, natura.
- realizacja kadrów fotograficznych

 

SPECYFIKACJA MONTAŻU

- montaż wg scenopisu przygotowanego przez Wykonawcę.
- przygotowanie podkładów muzycznych ( licencje )
- przygotowanie ścieżki lektorskiej języku polskim ( przy wyborze opcji z lektorem)
- montaż wstępny
- koloryzacja udźwiękowienie
- przygotowanie infografik w języku polskim i niemieckim
- napisy w języku niemieckim do filmu
- korekty zleceniodawcy ( korekty drobne, nie związane z całkowitą przebudową filmu)
- montaż finalny
- eksport do plików wymaganych przez zleceniodawcę ( 4K, HD, mpg4 .)

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2021r.

Termin składania ofert do dnia: 05 marca 2021r.

„Własna firma - start dla młodych" Szansa na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł. Zachęcamy do śledzenia stron: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma... http://www.lgdzs.pl/index.php/projekty-wspolpracy/wlasna-firma/309-wlasna-firma-start-dla-mlodych Rekrutacja już wkrótce !!!!

 

start dla mlodych

3 internet

lgd markaWedług danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020.
Do sierpnia ubr. przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. LGD mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.

6481Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

wlgd21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy zaktualizowane wzory formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dokumenty związane z naborami wniosków (także archiwalne) są dostępne na stronie ARiMR (bezpośredni link: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html)