szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Zapraszamy na festiwal muzyki punkowej, który odbędzie się w Gminie Trzciel. Będzie to już ósma jego edycja. W tym roku gwiazdą będzie zespół DEZERTER. Zapraszamy na festiwal. Będzie się działo.

Plakat Ramona 2023

DSC 0603W sobotę 17 czerwca zakończył się XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu Kozła organizowany corocznie przez Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Trasa rajdu wiodła spod boiska w Kargowej przez miejscowość Chwalim do Wojnowa, gdzie nastąpiła 40 minutowa przerwa poświęcona spotkaniu z sołtysem wsi Wojnowo p. Wiesławem Nowotnikiem oraz mała przerwa na kawę i ciasto. Wieś Wojnowo w tym roku obchodzi 400 – lecie swojego istnienia i z tej okazji w tę sobotę zorganizowano piknik poświęcony tej rocznicy, Życzyliśmy p. Sołtysowi i jego mieszkańcom wielu pomyślnych dni i dalszego rozwoju wiejskiej infrastruktury. Podczas postoju uczestnik rajdu Jerzy Wirski przekazał nam najświeższe wieści z bocianich gniazd, którymi opiekuje się od wiosny do wylotu ptaków na południe. W tym roku nie jest najlepiej, warunki pogodowe – zwłaszcza susza i brak dostatecznej ilości pokarmu trochę zmniejszyły stan liczebny bocianów.

Kolejny przystanek to plac przy świetlicy w Nowym Kramsku, skąd odebraliśmy przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich bigos, by udać się w dalszą podróż do skansenu w Podmoklach Małych. Tutaj w pięknych okolicznościach przyrody, pod wiatrakiem i opodal budującej się sali gimnastycznej zjedliśmy pyszny bigos, by nabrawszy sił po godzinie ruszyć w dalszą trasę w stronę Kargowej. To był najdłuższy, 16 km odcinek więc po drodze ubyło nam trochę amatorów dalszego pedałowania i na metę pod Domem Kultury dotarli już nieliczni. No cóż jezioro Linie zawsze przyciąga, a zbolałe stopy najlepiej wymoczyć. Dzięki wspaniałej pogodzie, dobrym humorom uczestników tej eskapady – rajd należy uznać za udany i zaprosić do spotkania na przyszłorocznym jubileuszowym rajdzie nowymi ścieżkami rowerowymi.

ROWERY2023XXIV Rajd Rowerowy Regionu Kozła - 17 czerwca 2023 r.

PLAKAT

REGULAMIN

Na stronach internetowych Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła oraz Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła znajdują się w dziale "Ścieżki rowerowe" nowe wizualizacje tras rowerowych przygotowane na potrzeby cyklistów. Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem. Poniżej wprowadzenie autora tego opracowania p. Jarosława Styperka.

Wizualizacja krajobrazowa tras rowerowych w Regionie Kozła

Wzrost zainteresowania turystyką rowerową oraz pozytywne opinie na temat wizualizacji ścieżek rowerowych w Regionie Kozła wpłynęły na poszerzenie oferty promującej aktywność rowerową w regionie. Na stronie internetowej Regionu Kozła: http://sciezki.regionkozla.pl/, przygotowano wizualizację krajobrazową kolejnych dwóch tras rowerowych: Pętli Siedleckiej (długość 34 km) i Pętli Zbąszyńskiej (długość 26 km). Obydwie trasy cechują się niewielkimi wzniesieniami i dobrą nawierzchnią, co powoduje, że mogą z nich korzystać wszyscy miłośnicy jazdy rowerem. Krajobraz tras jest zróżnicowany; występują tu odcinki leśne, użytkowane rolniczo oraz wsie i miasteczka. Szczegółowy przebieg i atrakcyjność tras przedstawia przygotowana wizualizacja, która polega na  zamieszczeniu na profilach wysokościowych zdjęć oraz filmów z wybranych miejsc i odcinków tras. Na profilach przedstawiono również  ważne dla rowerzystów informacje praktyczne jak np. rodzaj nawierzchni czy typy użytkowania terenu. Na stronie znajdziemy też mapy tras, wizualizacje 3D oraz ślady GPS do pobrania.

Zapraszamy rowerzystów do Regionu Kozła!

Opr. Jarosław Styperek

IMG 9910W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Anita Rucioch-Gołek, wspólnie z Burmistrzem Zbąszynia, panem Tomaszem Kurasińskim, oraz panią Martą Zielińska, nauczycielką fizyki, odebrali z rąk pana Michała Zielińskiego - Wojewody Wielkopolskiego, okolicznościowy dyplom, upominek w postaci mikroskopu i oficjalne gratulacje za znalezienie się w gronie 60 szkół w Wielkopolsce, w których powstaną nowe „Ekopracownie”. Zbąszyńska podstawówka jest jedną z dwóch, obok Miedzichowa, taką szkołą w powiecie nowotomyskim. 
Nasza Fiedlerówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 75 000 zł do utworzenia i wyposażenia szkolnej pracowni przyrodniczej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Bardzo zależy nam, by działania szkoły były spójne i by praktycznymi metodami edukować młode pokolenie, które w przyszłości zadba o zrównoważony rozwój naszej planety i wykorzysta energię odnawialną w sposób mądry i ekonomicznie najbardziej możliwy. Właśnie trwa termomodernizacja szkoły, kilkumilionowa inwestycja, która wyposaży budynek szkoły w nowe źródła energii, m.in. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i pompy ciepła.
Program dofinansowujący powstawanie EKOpracowni realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo lgdrk nowe 180W dniu 9 czerwca biuro Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła będzie nieczynne

logo POLIN kolor 1W tym roku obchodzimy w Zbąszyniu ważną historyczną rocznicę, w październiku mija bowiem 85 lat od wydarzeń Polenaktion, czyli deportacji Żydów polskiego pochodzenia z nazistowskich Niemiec do Polski. Wydarzenia te miały wpływ na historię drugiej wojny światowej. Choć dziś (niesłusznie) pomija się ten fakt w większości podręczników do historii, mieszkańcy Zbąszynia co roku o nich przypominają, bowiem postawa mieszkańców naszego miasta, jak to określił profesor Jerzy Tomaszewski, ratowała honor Polaków. Przez niemal rok zbąszynianie żyli z nowymi żydowskimi sąsiadami, wydalonymi przemocą z Niemiec, nierzadko goszcząc ich w swoich domach.

Przez cały rok w Zbąszyniu podejmowane są rocznicowe działania upamiętniające, dlatego też w długi czerwcowy weekend, od środy do piątku, odwiedzi miasto mobilne edukacyjne „Muzeum na kółkach”. W dniach 7 – 9 czerwca każdy może odwiedzić pawilon muzeum, który mieścić będzie się na boisku przy szkole podstawowej. "Muzeum na kółkach" jest projektem edukacyjnym, który na szeroką skalę przybliża historię polskich Żydów i przywraca pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich. Wstęp do muzeum jest bezpłatny, podobnie wszystkie wydarzenia towarzyszące wystawie „Muzeum na kółkach” są darmowe.

logo lgdrk nowe 180W dniu 23 maja biuro Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego pracowników.
Za utrudnienia przepraszamy.
logo lgdrk nowe 180W związku z ogłoszonym naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanieoperacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza  na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece  Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59.
Ogłoszenie o naborze i dokumenty do pobrania dostępne na stronie LGD Regionu Kozła:

logo POLIN kolorZ radością przyjęliśmy informację, że nasze miasto jest na liście zwycięskich miejscowości, które odwiedzi edukacyjna wystawa mobilna „Muzeum na kółkach”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zaproponowane działania kulturalno-edukacyjne zdobyły zaufanie komisji konkursowej i w długi czerwcowy weekend mamy dla naszych mieszkańców i turystów ciekawą ofertę kulturalną.

"Muzeum na kółkach" to wystawa edukacyjna umieszczona w specjalnym pawilonie, który odwiedza miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców. Wystawa, która ma formę nowoczesnej ekspozycji, przybliża historię polskich Żydów i lokalnej społeczności żydowskiej. W każdej miejscowości realizowany jest program edukacyjny przygotowany przez edukatorów z Muzeum Polin i realizowane są działania lokalne. Na wystawie zobaczymy m.in. trójwymiarową makietę sztetla, czyli typowego polsko-żydowskiego miasteczka; poznamy kalendarium porządkujące najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów; a czytając fragmenty z przedwojennych pamiętników, dowiemy się więcej o języku polskim, jidysz i hebrajskim. Wystawie mobilnej towarzyszy ekspozycja zewnętrzna pt. „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”.

Partnerami lokalnymi wystawy jest Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury z Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 16.30 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.45, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad – powitanie zebranych
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 1. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2022
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
 5. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie
 6. Podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady i Komisji Rewizyjnej
 7. Przedłożenie założeń LSR na lata 2024 – 2027
 8. Dyskusja nad przedłożonymi założeniami LSR
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                       Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i zmieniających składy władz Stowarzyszenia.

Przed obradami zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie