szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

 

WYSTAWA zaproszenie

DSC 0968W dniu 5. października 2022 roku miała miejsce komisja weryfikująca wyniku konkursu plastycznego „Kontynuujemy tradycję” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu. Komisja w składzie: Marzena Basińska, Krzysztof Rożek i Mateusz Basiński ocenili i wybrali prace, które ich zdaniem zasługują na nagrody i wyróżnienia. Jury w szczególności zwracało uwagę na samodzielne wykonanie oraz na zbieżność pracy plastycznej z tematem nawiązującym do tegorocznej Biesiady Koźlarskiej ph. „Tu tradycja wodzi rej!”.

KATEGORIA I- DZIECI 6 LAT „ZERÓWKA”

Gabriela Maćkowiak – Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Antoni Mendel - Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Wiktor Rybicki- Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Grzegorz Łakomy - Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

DSC 046715.09. w Kargowej oraz 16.09. w Siedlcu i w Babimoście odbyły się pierwsze  spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGD RK) zaprezentowało swoją dotychczasową  działalność i obszar LGD, przeprowadzono analizę potrzeb rozwojowych oraz potencjału Gmin i Regionu, nakreślono cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, w tym cele końcowe i rezultaty oraz przedstawiono planowane działania i obszary wsparcia w ramach LSR.

Zapraszamy na kolejne spotkania w pozostałych Gminach Regionu Kozła.

4Oficjalne otwarcie „Warsztatowni”.

Powrót do „zetpete” w jego najlepszym wydaniu.

Najlepiej uczyć się przez działanie. Prawda stara jak świat, jednak niekoniecznie praktykowana. Na potrzebę bycia aktywnym i uczenia się przez doświadczanie odpowiada rządowy program „Laboratoria Przyszłości”, do którego przystąpiła też Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. W placówce jest prawie 800 uczniów, a to oznacza (przy założeniu programowej kwoty 300 zł na ucznia), że szkoła otrzymała na zakup wyposażenia 237 600 zł, gdyż o taką kwotę maksymalną wnioskowano. Taki budżet daje ogromne możliwości doinwestowania w sprzęt, którego zakup wcześniej nie był możliwy.

19 września 2022 r. na uroczystym, oficjalnym otwarciu pracowni do zajęć technicznych i manualnych, nazwanej przez dyrektorkę „Warsztatownią” byli uczniowie – uczestnicy zajęć pozalekcyjnych oraz specjalnie zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Zbąszynia, pan Marek Orzechowski, pan Szymon Kwaśnik, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu oraz pani Jagoda Kopczyńska-Lejwoda - przedstawicielka Rady Rodziców. W otwarciu uczestniczyli także dyrektorka Anita Rucioch-Gołek i wicedyrektorka Teresa Małycha, kierownik administracyjno-gospodarcza, pani Ewelina Frącek, także koordynatorka finansowa projektu w naszej szkole, oraz pani Magdalena Lehmann, nauczycielka, która wspólnie z panią Grażyną Hoffmann-Szczygielską i panią Martą Zielińską współorganizowała plan zakupów i wyposażenia pracowni, aktualnie jest zaś opiekunką „Warsztatowni”. Specjalne podziękowania za pomoc otrzymał od dyrekcji pan Szymon Kwaśnik, który jako właściciel firmy „Kwaśnik SKPD” pomógł nam w organizacji tego miejsca i od samego początku pomysł powstania pracowni gorąco wspierał.

W ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół trafiło wyposażenie wartości łącznie blisko 1 mld zł. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, wyposażonej w odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W skład wyposażenia podstawowego, które szkoły zobowiązane są zakupić, wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 23 września  2022 r. (piątek) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42.

harmonogram spotkań lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa działania Regionu Kozła zaprasza  Mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji związanych z kulturą i oświatą z obszaru Regionu Kozła, na spotkania konsultacyjne ws. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się w każdej Gminie należącej do Regionu Kozła, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Miej swój wkład w rozwój obszaru w kolejnych latach. Weź udział w warsztatach poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych i rezultatów oraz planowanych działań w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Harmonogram spotkań - [PDF]

20220831 133858Dnia 25.08.2022 r. w Nowym Miasteczku w obecności przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy PROWadzi Lubuskie.

Partnerami projektu byli:

- Stowarzyszenie LGD Brama LUBUSKA

- Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

- Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

- Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Celem realizacji operacji było "Promocja regionu Ziemi Lubuskiej i wsparcie ruchu turystycznego poprzez stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, wydanie gadżetów reklamowych i publikację wydawnictw oraz udział w targach turystycznych w wyniku realizacji projektu współpracy pomiędzy 5-cioma Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Lubuskiego".

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6936-UM0420006/21 z dnia 23.09.2021 roku.

logo lgdrk nowe 180„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.  Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną. Twoje zgłoszenie ma szansę na realizację!

Szczegóły na: http://mostthemost.pl/nasz-zabytek/

logo lgdrk nowe 18025.08.2022 r. (czwartek) Biuro LGD RK nieczynne z powodu udziału w konferencji podsumowującej Projekt Współpracy PROWadzi Lubuskie.

grant FD 2022 1Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu otrzymała od fundacji Forum Dialogu grant w wysokości 7 000 zł na projekt upamiętniający żydowską społeczność miasta.

Szkoła (kiedyś jako Gimnazjum w Zbąszyniu, którego dyrektorem był pan Zenon Matuszewski, znany i ceniony zbąszyński regionalista) od dwudziestu lat realizuje projekty upamiętniające dziedzictwo żydowskie w Zbąszyniu. W ramach projektu „Pamięć dla przyszłości” uczniowie pod opieką nauczycieli historii biorą co roku udział w grze miejskiej „Śladami Preludium Zagłady”. Gra ma swoje kolejne edycje do dziś i zapraszani są do niej uczniowie szkół z całej gminy. W szkole odbywają się okolicznościowe wystawy, projekcje filmów, spotkania z regionalistami, warsztaty. W 2020 r. szkoła realizowała projekt także finansowany z grantu pt. „Nie ma ich przy mnie, a przecież na krok mnie już nie odstąpią”. Uczniowie stworzyli wtedy film animowany o przedwojennych mieszkańcach miasta na podstawie historii Izabeli Weber – ocalałej Żydówki, która w 1938 r. została deportowana do Zbąszynia i tutaj zamieszkała u swej rodziny.