szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Informujemy, iż biuro Regionu Kozła w dniu dzisiejszym czynne jest do godz. 13.00 z powodu Kapituły Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
 2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 1/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
 2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Działania przyczyniające się do wzmocnienia kapitału społecznego:

Kształtowanie kompetencji technicznych i informatycznych dla młodzieży i nauczycieli

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 2/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
 2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Działania kultywujące i popularyzujące dziedzictwo regionu poprzez wydanie publikacji, oznakowanie obszaru Regionu Kozła oraz upamiętnienie twórców ludowych Regionu Kozła

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 3/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

IMG 7184Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, pani Anita Rucioch-Gołek, otrzymała tytułu Laureatki Konkursu „Kierunek – innowacja 2023” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Wśród nagrodzonych znalazło się piętnastu nauczycieli przedszkoli, szesnastu szkół podstawowych i dwunastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 
Konkurs polegał na przygotowaniu opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023 działalności innowacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalność formy opisu działalności innowacyjnej oraz innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu. 

Dyrektorka zbąszyńskiej Fiedlerówki otrzymała tytuł laureatki konkursu za innowacyjny projekt powstania i funkcjonowania w szkole "Hamakowni - szkolnej pracowni uważności".
toursalonW dniu 27.10.2023 r. biuro nieczynne.
 
Jesteśmy na targach TOUR SALON w Poznaniu.
 
ZAPRASZAMY:

logo lgdrk nowe 180Zapraszamy stowarzyszenia i koła seniorów z Regionu Kozła do wspólnej zabawy rekreacyjno - sportowej, która odbędzie się 10 listopada o godz. 11:00 w CSiR w Babimoście. W załączeniu program imprezy i wykaz konkurencji.

 
Arkusinski wystawaSzanowni Państwo, 
w imieniu wszystkich organizatorów wydarzenia zapraszam do udziału w symbolicznej ceremonii upamiętniającej ofiary Polenaktion 1938, która odbędzie się na cmentarzu żydowskim w Zbąszyniu przy ul. Orzeszkowej w sobotę 28 października o godz. 16.00. Zachęcamy do złożenia zniczy lub symbolicznych kamieni w geście upamiętniającym wydarzenia sprzed 85 lat.

Sobota 28.10.2023 r.:
10.00–12.00 Zwiedzanie kuratorskie wystawy czasowej 1938 Wypędzeni / Przygarnięci (Stary Dworzec kolejowy w Zbąszyniu)
16.00–17.00 Uroczystość upamiętniająca na zbąszyńskim cmentarzu żydowskim
17.15 Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła: pokazy filmów
Do zobaczenia za rok w Jerozolimie oraz Zapomniany sprawiedliwy.
Poczęstunek oraz opowieść o tradycjach kuchni żydowskiej.
Wydarzenia towarzyszące obchodom to wystawa komiksów historycznych autorstwa Michała Arkusińskiego, gra miejska "Śladami preludium Zagłady" dla uczniów szkół z gminy Zbąszyń i ze Zbąszynka.

Wstęp na czwartkowy spektakl w ZCK ma formułę otwartą i jest bezpłatny, podobnie jak wszystkie inne wydarzenia.

Program konfernecji

W dniach 25-27 września braliśmy udział w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, organizowanej przez Polską Sieć LGD, która odbyła się w Dźwirzynie. To był bardzo intensywny czas dla Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas pierwszego dnia podsumowaliśmy wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020 i zapoznaliśmy się z przykładami dobrych praktyk.

Drugi dzień konferencji był dniem wizyt studyjnych, podczas których mogliśmy zobaczyć m.in.: ścieżkę turystyczną – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie, Mobilną Kafejkę „CHURROS”, lokalną manufakturę produkująca regionalne produkty spożywcze z lokalnych płodów rolnych, „Lapidarium – Ocalić od zapomnienia” w miejscowości Kowańcz, Gościniec pod Kłosem i wiele innych, niezwykle ciekawych miejsc.

2 dzwirzynoUczestniczyliśmy także w warsztatach w grupach tematycznych takich jak:

 • Jak usprawnić pracę LGD i Samorządu Województwa?
 • Jakie stosować kryteria wyboru?
 • LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i polubili,
 • Inne źródła finansowania w LGD.
 • Stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowanych z EFRROW, za i przeciw.
 • Projekty współpracy w nowej formule.
 • Jakie systemy informatyczne mogą się przydać LGD do bieżącej pracy?
 • Inne źródła finansowania działalności LGD.

Tematem przewodnim ostatniego dnia konferencji było „Podejście LEADER w nowym okresie programowania”. Poznaliśmy wyzwania i oczekiwania z perspektywy:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, MRiRW,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jolanta Perkowska - Zastępca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR i Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,

c) samorządu województwa - Katarzyna Rogaczewska - Zastępca dyrektora Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

d) lokalnej grupy działania - Piotr Sadłocha - Prezes Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD.

Był to bardzo owocny czas dla Lokalnych Grup Działania, podczas którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami na działania na kolejne lata.

Źródło: http://lgdzs.pl/index.php/8-aktualnosci/474-konferencja-leader-perspektywy-na-przyszlosc