1. NABÓR 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej
 2. NABÓR 4/2021 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 3. NABÓR 3/2021 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 4. NABÓR 2/2021 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 5. NABÓR 1/2021 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 6. NABÓR 4/2020 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 7. NABÓR 3-2020 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 8. NABÓR 2-2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej
 9. NABÓR 1-2020 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 10. NABÓR 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej
 11. NABÓR 2/2019 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 12. NABÓR 3/2019 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 13. NABÓR 4/2019 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 14. NABÓR 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 15. NABÓR 2/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 16. NABÓR 1/2018 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej
 17. NABÓR 4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 18. NABÓR 3/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej
 19. NABÓR 2/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 20. NABÓR 1/2017 - Wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej służącej integracji i aktywizacji
 21. NABÓR 2/2016 - Rozwijanie działalności gospodarczej
 22. NABÓR 1/2016 - Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_dla_wnioskodawców.pdf)INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW[PDF]131 kB