logo lgdrk nowe 180LGD RK pracuje nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Regionu Kozła  na lata 2023-2027

Poniżej przedstawiamy do konsultacji  projekt rozdziału LSR zawierający wypracowane cele oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

Uwagi przyjmujemy w terminie do 30 maja 2023 r.

Specyfikacja celów i przedsięwzięć - POBIERZ

logo lgdrk nowe 180WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZEw ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANKIETA