szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180W związku z ogłoszonym naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanieoperacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza  na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece  Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59.
Ogłoszenie o naborze i dokumenty do pobrania dostępne na stronie LGD Regionu Kozła:

logo POLIN kolorZ radością przyjęliśmy informację, że nasze miasto jest na liście zwycięskich miejscowości, które odwiedzi edukacyjna wystawa mobilna „Muzeum na kółkach”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zaproponowane działania kulturalno-edukacyjne zdobyły zaufanie komisji konkursowej i w długi czerwcowy weekend mamy dla naszych mieszkańców i turystów ciekawą ofertę kulturalną.

"Muzeum na kółkach" to wystawa edukacyjna umieszczona w specjalnym pawilonie, który odwiedza miejscowości poniżej 50 000 mieszkańców. Wystawa, która ma formę nowoczesnej ekspozycji, przybliża historię polskich Żydów i lokalnej społeczności żydowskiej. W każdej miejscowości realizowany jest program edukacyjny przygotowany przez edukatorów z Muzeum Polin i realizowane są działania lokalne. Na wystawie zobaczymy m.in. trójwymiarową makietę sztetla, czyli typowego polsko-żydowskiego miasteczka; poznamy kalendarium porządkujące najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów; a czytając fragmenty z przedwojennych pamiętników, dowiemy się więcej o języku polskim, jidysz i hebrajskim. Wystawie mobilnej towarzyszy ekspozycja zewnętrzna pt. „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”.

Partnerami lokalnymi wystawy jest Szkoła Podstawowa w Zbąszyniu oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury z Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 31 maja 2023 r. (środa) na godz. 16.30 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.45, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad – powitanie zebranych
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 1. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2022
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
 4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu oraz uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium
 5. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie
 6. Podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady i Komisji Rewizyjnej
 7. Przedłożenie założeń LSR na lata 2024 – 2027
 8. Dyskusja nad przedłożonymi założeniami LSR
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                       Witold Silski

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia uchwał absolutoryjnych i zmieniających składy władz Stowarzyszenia.

Przed obradami zapraszamy członków LGD na posiłek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit środków dostępnych w naborze:    114 365,11 euro (457 460,44 zł)
Termin składania wniosków:                   31.05.2023 r. – 15.06.2023 r.
Forma wsparcia:                               premia w wysokości  70 000,00 zł  
 
szczegóły tutaj:
 

IMG 923427 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszynia była gospodarzem XIX Powiatowego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół powiatu nowotomyskiego, który jest konkursem eliminacyjnym do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wspólnie z OSP w Zbąszyniu oraz z Gminą Zbąszyń gościliśmy szkoły z całego powiatu w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbąszyniu. Turniej co roku organizuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu oraz Powiat Nowotomyski.

Od kilkunastu lat Policja wraz Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i innymi partnerami, jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Zawody składały się z dwóch części – testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego i sprawnościowej jazdy rowerem, a w kategorii szkół ponadpodstawowych, w których bezkonkurencyjna okazała się szkoła z Trzcianki, sprawdzano także umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

logo lgdrk nowe 180Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego,

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Uchwała nr 6402/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2023 r.

Regulamin konkursu

Metryczka

Oświadczenie uczestnika konkursu

nowefio plakat 2023Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 06.03.2023 r. rozpoczęło nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”-edycja 2023, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 27.03.2023 r., do godz. 23:59. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

 

1. Informacja

2. Ogłoszenie nabór 2023

logo lgdrk nowe 180Z unijnym wsparciem na targi w Berlinie i Pradze! Okazja dla lubuskich mikro, małych i średnich firm
https://lubuskie.pl/wiadomosci/20003/z-unijnym-wsparciem-na-targi-w-berlinie-i-w-pradze

logo lgdrk nowe 1809 lutego 2023 od godz. 10.00 rusza nabór wniosków w ramach programu "Gospodynie do Dzieła!"
- Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.
szczegóły tutaj:
www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela

discussingvideocourseRusza kolejna edycja Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych! – Ten konkurs jest dla Was – młodych! Liczymy na waszą kreatywność i zaangażowanie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

– Ten konkurs jest dla Was – młodych! Chcemy zachęcić Was do aktywności. Liczymy na waszą kreatywność i zaangażowanie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Do podziału jest blisko milion złotych! Oferty należy złożyć do 9 lutego 2023 r.

Więcej na https://lubuskie.pl/wiadomosci/19861/mlodzi-lubuszanie---do-wziecia-jest-blisko-1-mln-zl