szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

3 internet

lgd markaWedług danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020.
Do sierpnia ubr. przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm.
I te liczby wciąż rosną. LGD mają realny wpływ na rozwój swoich gmin.

6481Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.!

Szczegółowe informacje: https://frdl.org.pl/informacje/aktualnosci/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

wlgd21 grudnia 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzające zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy zaktualizowane wzory formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie dokumenty związane z naborami wniosków (także archiwalne) są dostępne na stronie ARiMR (bezpośredni link: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html)

logo lgdrk nowe 180Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat Regionu Kozła. Wypełnianie ankiety zajmie Państwu około pięciu minut a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Proszę kolejno odpowiedzieć na wszystkie pytania a wybrane odpowiedzi zaznaczyć znakiem „X”.

LINK DO ANKIETY

lawka Trzciel"Doposażenie ścieżek rowerowych na terenie Regionu Kozła" zostało  dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego  w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie "Lubuska Odnowa Wsi". 

Bogata sieć ścieżek rowerowych stała się okazją do podjęcia działań mających na celu promowanie turystyki i krajoznawstwa z wykorzystaniem kilku dodatkowych elementów z zakresu regionalnego dziedzictwa kulturowego. Przy wydatnej pomocy Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła w ubiegłym roku wydano zbiór legend opracowany przez Eugeniusza Kurzawę pt. „Biała dama z pękiem kluczy”. Książka trafiła do bibliotek, wielu mieszkańców otrzymało ją do swoich zbiorów domowych.

5467892 4Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Matki naszego kolegi Wojciecha Olejniczaka,
któremu składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła

DSC 0634

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu już po raz 6 zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny „Kontynuujemy tradycję”, który jest skierowany do uczniów wszystkich szkół w gminach leżących terytorialnie w Regionie Kozła. Zawsze staramy się aby temat konkursu był zbliżony do hasła przewodniego Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu, gdyż właśnie podczas jej trwania przedstawiamy laureatów i prezentujemy kolorowe prace dzieci. W tym roku, ze względu na brak dostępu do otwartych sal nie przeprowadzimy oficjalnego wręczenia nagród i dyplomów dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych przez komisję konkursową.

Do udziału w konkursie plastycznym zaprosiliśmy szkoły, opiekunów i nauczycieli w październiku rozsyłając do każdej szkoły podstawowej informację wraz z regulaminem i plakatem imprezy. Tegoroczne hasło Biesiady Koźlarskiej „Jedyn śpiywo, drugi graje, nikt tańcować nie przestaje” zostało przez dzieci przedstawione na 62 barwnych i kreatywnych pracach. W dniu 18 listopada 2020 roku miała miejsce komisja weryfikująca wyniku konkursu plastycznego „Kontynuujemy tradycję” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną. Komisja w składzie: Anita Rucioch-Gołek, Mateusz Basiński i Magdalena Rożek oceniła i wybrała prace, które ich zdaniem zasługują na nagrody i wyróżnienie. Jury w szczególności zwracało uwagę na samodzielne wykonanie oraz na zbieżność pracy plastycznej z tematem nawiązującym do hasła Biesiady.

biesiada kozlarskaSzanowni Państwo, zapraszamy do śledzenia wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej, 46. Biesiady Koźlarskiej. Wyjątkowo pojawimy się na kanale Youtube oraz Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej. Występy w ramach konkursu na Młodego Muzyka Ludowego, warsztaty oraz instruktaże. Sobota 21 listopada i niedziela 22 listopada. Zapraszamy!

Ogłoszenie o naborze wniosków  4/2020 - Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej

Szczegóły: https://lgdrk.pl/index.php/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2020