szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Targi Kielce 2019 8W dniach 30.11 do 01.12- odbyły się Targi Agrotravel w Kielcach, poświęcone aktywnej turystyce wiejskiej, w których wzięliśmy udział wraz z kolegami z Lokalnej Grupy Działania KOLD i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z Leszna ( w ramach projektu „Triathlon turystyczny – innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”) prezentując materiały w postaci wydawnictw i projektów związanych z lokalną turystyką. Organizatorzy targów ogłosili konkurs na najlepszy produkt turystyczny funkcjonujący na obszarach wiejskich, do którego LGD Regionu Kozła zgłosiło zrealizowany projekt o nazwie " Gry terenowe" , z którego można korzystać przy pomocy Mobilnej Aplikacji Turystycznej na telefon. Przedstawiliśmy również wydawnictwo o nazwie " Szlak drewnianych kościołów Regionu Kozła". Jury konkursowe postanowiło o przyznaniu naszej LGD II nagrody za opracowanie aplikacji telefonicznej, która może być wykorzystywana przez turystów odwiedzających nasz region. Wręczenie statuetki i dyplomu odbyło się na uroczystej Gali w Grand Hotelu Best Western w Kielcach w dniu poprzedzającym targi. W ceremonii odbioru tego zaszczytnego wyróżnienia uczestniczył prezes Zarządu LGD RK - Witold Silski. 

logo rk 18029.11.2019 r. (piątek) oraz 02.12.2019 r. (poniedziałek) BIURO NIECZYNNE

z powodu wyjazdu na

XI Międzynarodowe Targi Turystyki

Wiejskiej i Aktywnej

AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

 

DSC02875Szkolna Grupa Wolontariatu zaprosiła uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im Arkadego Fiedlera do przyłączenia się do Ogólnopolskiego Dnia Wiatraczka dla słonych dzieci, tym samym wyrażenia solidarność z chorymi na mukowiscydozę w całej Europie i na świecie. Organizatorem trzeciego polskiego Dnia Wiatraczka jest Fundacja Oddech Życia oraz portal Oddech Życia – społecznościowa platforma chorych na mukowiscydozę.

         W ramach akcji szkolnej działo się wiele dobrych rzeczy:

  • I – III – dzieci kolorowały wiatraczkowe kolorowanki,
  • IV – VIII– na lekcjach plastyki pod opieką p. Grażyny Hoffmann Szczygielskiej uczniowie przygotowali papierowe wiatraczki,
  • zrobiliśmy klasowe zdjęcia z wiatraczkiem,
  • Natalia i Wiktoria z VII a zebrały podstawowe informacje o akcji na tablicy informacyjnej przy wejściem do szkoły,
  • w szkolnej czytelni Izabela Kałuska poprowadziła spotkanie edukacyjne dla wolontariuszy, przybliżając podstawowe wiadomości o chorobie, opierając swój wykład na prezentacji multimedialnej.

DSC 006814 listopada w środku dnia w Zbąszyniu dało się słyszeć niecodzienny hałas: trąbki, syrena, okrzyki. To uczniowie z miejscowej podstawówki krzyczeli na ulicy, że dość mają smrodu z przydomowych piecy. Że dorośli powinni się po prostu ogarnąć, bo oni nie chcą chodzić po ulicy w maskach.

Co się właściwie stało?

DSC 0004Śladami Preludium Zagłady.

Gra terenowa upamiętniająca rocznicę wypędzenia Żydów z Niemiec do Zbąszynia w 1938 r.

W poniedziałek 28 października w Zbąszyniu z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera odbyła się po raz kolejny gra terenowa realizowana przez tutejszych nauczycieli historii w ramach projektu “Poszukiwanie i upamiętnianie śladów obecności Żydów w przestrzeni lokalnej” oraz upamiętnienia 81 rocznicy “Polenaktion”, czyli wypędzenia Żydów z Niemiec do Zbąszynia w październiku 1938 roku.

45 Biesiada Kozlarska w Zbaszyniu2W dniu 30.09.2019 zakończone i w pełni zrealizowane zostało zadanie pt.: "Od ucznia do mistrza" - Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, którego instytucją zarządzającą był Departament Narodowych Instytucji Kultury. Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów budowy trzech rzadko występujących instrumentów dudowych - kozła weselnego (białego), sierszenek dymanych i sierszenek dmuchanych. Projekt miał także na celu międzypokoleniowy, bezpośredni i zagrożony zanikiem przekaz wiedzy, umiejętności i technik budowy reprezentatywnych instrumentów dudowych występujących wyłącznie w Regionie Kozła.

DSC 0604W dniu 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła odbyło się spotkanie poświecone promocji książki autorstwa Eugeniusza Kurzawy zawierającej zbiór podań i legend z obszaru Regionu Kozła. Opracowanie to zostało zatytułowane: „Biała dama z pękiem kluczy. 111 podań i legend Regionu Kozła”. Do udziału w tej promocji zaproszono przedstawicieli wszystkich gmin z regionu, włodarzy gmin oraz grupy senioralne. W oczekiwaniu na przyjazd wszystkich zaproszonych każdemu uczestnikowi spotkania wręczono świeży wydrukowany egzemplarz książki. Autor działa przy tej okazji wpisywał autografy wszystkim zainteresowanym.

DSC 0586W babimojskim Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 15 .10 miały miejsce dwa ważne wydarzenia, które były ze sobą powiązane zarówno miejscem , jak i obecnością tych samych uczestników. Tego dnia odbyło się III Forum Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które zgromadziło po 20 przedstawicieli grup senioralnych z każdej gminy Regionu Kozła . Wydarzenie to ma w swoim założeniu służyć głównie integracji, wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zrzeszającymi seniorów. Dwa poprzednie spotkania miały miejsce w Zbąszynku i Zbąszyniu, co ma być dodatkowym elementem wzajemnego poznawania miejscowości wchodzących w skład naszego regionu. Realizując to zadanie korzystano z dofinansowania ze środków Województwa Lubuskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych – Lubuskie Inicjatywy senioralne”, co umożliwiło opłacenie transportu z poszczególnych miejscowości, wynajęcie sali, zapewnienie posiłku, ponieważ spotkanie trwało kilka godzin. Każdorazowo też na takie wydarzenie zapraszane są osoby, które prezentują wykład związany z historią lub zagadnieniami współczesnymi. Na tegoroczne spotkanie zaproszony został prezes Euroregionu Nysa – Sprewa- Bóbr – Czesław Fiedorowicz z wykładem nt. integracji europejskiej z okazji 15.rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

DSC 0478Sobotni marszobieg na orientację( 12.10.2019) był ostatnim wydarzeniem o charakterze sportowo – rekreacyjnym organizowanym w ramach projektu Triatlon turystyczny ,realizowanym przez trzy lokalne grupy działania – KOLD , Region Kozła i Krainę Lasów i Jezior z Leszna. Trasa marszobiegu wiodła z Chlastawy do Nądni, gdzie przed kuźnią Mariana Kwaśnego był punkt końcowy. Jeziorko Koźlarskie, gdzie zebrali się uczestnicy tej imprezy, stanowiło doskonałe tło dla wspólnego przedsięwzięcia, gdyż zostało zbudowane jako miejsce dla rekreacji i lokalnej turystyki. Do przygotowania trasy i specjalnych konkursów na poszczególnych punktach kontrolnych zaangażowano firmę z Moch – Adventure Sport Marek Galla. Uczestnicy zostali podzieleni na 8 zespołów, a ich liczebność zależała od ilości osób, które reprezentowały poszczególne LGD. Kargowa wystawiła trzy zespoły, KOLD aż cztery, a Leszno tylko jeden. Była nawet drużyna strażaków, która przyjechała razem z reprezentacją LGD KOLD. Po powitaniu zebranych pod wiatą nad jeziorkiem i przedstawieniu programu marszobiegu , przystąpiono do realizacji założonych zadań.

logo rk 180Stowarzyszenie Gmin RP Regionu Kozła

serdecznie zaprasza

na promocję książki „111 Podań i Legend Regionu Kozła”,

 która odbędzie się

15.10.2019 r.  o godz. 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Gagarina 21 w Babimoście

 

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w formie wsparcia w 2019 roku w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie "Lubuska Odnowa Wsi",  wynikającego z "Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

INFORMACJA