szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180W dniu 30 października 2019 roku zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć LSR Regionu Kozła:

B.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 1/2019 oraz nabór 2/2019)

A.1.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór 3/2019)

B.2.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór 4/2019)

Posiedzenie Rady LGD Regionu Kozła poświęcone ocenie złożonych wniosków odbędzie się 12 grudnia br.