szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo rk 180Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020.

 

 

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH:

1. Informacja o naborze

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2016

3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2016

4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2016

5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków 1/2016

6. WNIOSEK i DOKUMENTY DO POBRANIA

(data publikacji ogłoszenia: 10.11.2016 r.)