logo rk 180Nabór nr 1/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

w ramach zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny operacji:           

Wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej służącej integracji i aktywizacji

Termin składania wniosków: 29.03.2017 r. – 27.04.2017 r.

Szczegóły w załącznikach: