Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:                           

 Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 4/2017)

Termin składania wniosków:  22.05. - 09.06.2017 r.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2017

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2017

3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2017

4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2017

5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2017

6. (WNIOSKI, INSTRUKCJE, UMOWY)