logo lgdrk nowe 180WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZEw ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANKIETA