szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

fundacjaZBĄSZYNEK. Dzień 14 października 2009 r. stał się inspiracją do założenia fundacji „Spieszmy się”.

Krzysztof Krzywak i Anna Kutzmann, chcąc upamiętnić zmarłych po ciężkiej chorobie; nauczycielkę Jolantę Hanysz i burmistrza, wcześniej dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Jana Mazurka, wyszli z inicjatywą zorganizowania koncertu. Przed rozpoczęciem koncertu rozprowadzono cegiełki fundacyjne jako pierwszy krok do założenia fundacji. Zebrano wówczas 652 zł. Następnie młodzież, Paulina Bok, Katarzyna Stawińska i Maria Krzywak zorganizowały drugi koncert charytatywny, z którego dochód w wysokości 300 zł przeznaczono na rejestrację fundacji. 30 marca 2010 r. podpisano akt notarialny o ustanowieniu Fundacji „Spieszmy się”. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 20 maja 2010 r. wpisał Fundację „Spieszmy się” do KRS pod nr 0000357097.

Celem fundacji było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie lokalnej społeczności w sektorze ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej, w obszarze kultury i sztuki w zakresie wspierania przedsięwzięć kulturalnych i pomocy w rozwijaniu talentów uzdolnionych artystycznie osób.

Fundacja zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw obywatelskich, w tym szczególnie w obszarze promocji zdrowia i wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i społecznych na terenie Gminy Zbąszynek. Działalność fundacji widoczna była także w obszarze pomocy społecznej, w tym szczególnie w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, organizowania banku żywności, Powiatowego Partnerstwa Rodzina Razem, wspierania ruchu wolontarystycznego oraz działalności osób starszych, w tym Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Przez okres działalności fundacji tj. 2010-2016 r. udało się zrealizować przedsięwzięcia mające za zadanie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Co roku wyróżnialiśmy osoby, instytucje czy tez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne za działalność społeczną. Podkreślaliśmy wartość ich działalności w perspektywie rozwoju Małych Ojczyzn. Przekonywaliśmy, że działanie obywatelskie, choć wymagają wiele trudu to jednak przynoszą najwięcej efektów i satysfakcji.

Prawda jest jednak taka, że każda działalność wymaga nakładów finansowych. Nie udało nam znaleźć rozwiązań finansowych, które mogłyby gwarantować naszą aktywniejszą działalność. Nie wspomnę o kosztach związanych z prowadzeniem księgowości.

Po wyczerpaniu więc środków finansowych postanowiliśmy zlikwidować Fundację „Spieszmy się”. Na koncie fundacji na 31 grudnia 2016 r. pozostała kwota 946,85 zł. Kwota ta pomniejszona o wszystkie działania związane z likwidacją trafi do instytucji, organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.