szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Tegorocznej 41. Biesiadzie Koźlarskiej towarzyszyły różnorodne wydarzenia, wzbogacające to doroczne święto kultury i folkloru. Zaczęło się od Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Regionu Kozła zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Konkurs był tematycznie powiązany z Biesiadą, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się na scenie biesiadnej w niedzielne popołudnie. Drugim wydarzeniem było zorganizowanie wystawy fotograficznej Etnografowie .. Wystawie prac fotograficznych z archiwum etnograficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu towarzyszył wykład dr Marty Machowskiej – pracownika naukowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Zwiedzający wystawę prezentującą badania nad kulturą ludową i folklorem Zbąszynia a także okolic mogli również posmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie.


Drugi dzień Biesiady rozpoczął się od konkursu młodych muzyków ludowych w Filharmonii Folkloru Polskiego. Celem konkursu było wyłonienie najzdolniejszych młodych wykonawców, adeptów muzyki ludowej oraz uhonorowanie mistrzów prowadzących naukę gry na instrumentach ludowych. W skład jury konkursu wchodzili specjaliści od tradycji ludowej i mistrzowie: Henryk Skotarczyk – muzyk, nauczyciel i propagator folkloru regionalnego, Bernard Frącek - muzyk, Sławomir Pawliński – pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jury w poszczególnych kategoriach oceniło wykonawców za dobór repertuaru, technikę gry na instrumencie ludowym, autentyczność, brzmienie oraz ogólne wrażenie prezentacji programu muzycznego. W konkursie uczestniczyło 61 muzyków.


Trzeciego dnia biesiady, po koźlarskiej mszy świętej odbył się przemarsz korowodu muzyków tradycyjną trasą pod pomnik Karola Wojtyły i wokół Rynku. Następnie wszyscy udali się w stronę namiotu i sceny na Rynku. Przybyłych gości w imieniu burmistrza Zbąszynia przywitał zastępca - Marek Orzechowski. Podczas niedzielnego biesiadowania przy muzyce regionalnej wręczone zostały nagrody i wyróżnienia konkursu Młody Muzyk Ludowy. Trzy nagrody dla muzyków w wieku do 14 lat w postaci tabletów ufundowała Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, a wręczał je prezes Witold Silski. Nagrody otrzymali: Wiktoria Olender, Łukasz Piątek oraz Justyna Trześniewska.