szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 grudnia 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXI Walnego Zebrania Członków

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego oraz Sekretarza  Zebrania  

4. Stwierdzenie prawomocności obrad

5. Przedstawienie kluczowych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju regionu Kozła

6. Zatwierdzenie LSR

7. Przyjęcie regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Zarządu

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad

Dokumenty: Lokalna Strategia Rozwoju oraz regulaminy będą dostępne na stronie internetowej www.lgdrk.pl w dziale: Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 – Dokumenty i protokoły.

    

W trakcie obrad przewidziano poczęstunek przygotowany przez KGW z Dąbrówki Wlkp.

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia LSR

Prezes Zarządu

Witold Silski