Operacje własne

- Procedura
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia
- Załącznik nr 2 - Karta oceny wykonawcy
- Załącznik nr 3 - Lokalne kryteria wyboru
- Załącznik nr 4 - Karta oceny operacji własnej
- Załącznik nr 5 - Weryfikacja zgodności operacji

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z [XLSX]

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z [XLSX]

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z [PDF]

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z [PDF]

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z [PDF]

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z [PDF]

2) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z [PDF]

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z [DOCX]

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z [DOCX]

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z [PDF]

Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z [XLSX]

Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z [XLSX]

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z [PDF]

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa [XLS]

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa [PDF]

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa [PDF]

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Materiały

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z [PDF]

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z [DOCX]

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z [XLSX]

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z [XLS]

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z [PDF]

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z [XLSX]

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z [DOCX]

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z [PDF]

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z [DOCX]

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Materiały

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne [PDF]

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek [PDF]

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych [PDF]

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka [PDF]

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku [PDF]

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku [PDF]

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka [PDF]

 

Starsze wersje dokumentacji pod tym linkiem od pkt 6) - https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3