szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

zb szklane2Zbąszyńska Fundacja Tres jest w posiadaniu unikatowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z atelier fotograficznego w Zbąszyniu z początku XX w.

Cześć kolekcji została już opracowana i udostępniona (na stronie www.szklanenegatywy.pl). Wiadomo zatem, że są to wartościowe materiały (przedstawiają np. powstanie wielkopolskie, wielkopolską wieś etc).

- Zabiegamy, żeby te materiały żyły nowym życiem podczas wystaw, prezentacji i publikacji – mówi prezes Fundacji Wojciech Olejniczak. - Na opracowanie czeka reszta kolekcji, która trafiła do nas niedawno. Szacujemy, iż jest to około 1700 obiektów, są to zarówno szklane negatywy, jak i fotografie na papierze.

 

- W tym kontekście zadanie Fundacji Tres polega na kwerendzie archiwalnej i studiach wstępnych nad zespołem negatywów, segregacji i utworzeniu grup tematycznych, nadaniu im odpowiedniego układu wewnętrznego oraz na opisie – dodaje Remigiusz Zygarewicz, młody absolwent archiwistyki z Poznania, współpracujący z Fundacją. Ponadto chodzi też o zabezpieczenie negatywów poprzez ich konserwację zachowawczą i stworzenie kart zabezpieczających, umieszczenie w opakowaniach ochronnych oraz na stworzeniu inwentarza elektronicznego i papierowego udostępnionego na stronie www.szklanenegatywy.pl oraz przekazanie papierowej wersji inwentarza do bibliotek.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w 85,24 proc. przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach projektu Wspieranie działań archiwalnych 2017. Wkład własny został pokryty z zasobów Fundacji Tres. Zadanie kończy się 30 listopada br.