szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo rkARiMR udostępniła wzory umów i wniosków o przyznanie pomocy:

- na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy do zapoznawania się z treścią wzorów wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz pozostałych załączników, które można znaleźć w zakładce „Dokumenty i druki”.

Spotkania informacyjne we wszystkich gminach członkowskich Regionu Kozła w zakresie doradztwa przy wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich zainteresowanych dofinansowaniami będą się odbywały we wrześniu, harmonogram podamy w oddzielnym komunikacie.