szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Dziennik „Rzeczpospolita”, w swoim tegorocznym 167 numerze z 19 lipca opublikował doroczny ranking polskich miast i gmin.

Na czele kapituły, która od pierwszego rankingu samorządów czuwa nad metodologią oceny miast i gmin, stoi Jerzy Buzek, były premier, a w jej składzie są m.in. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, dziennikarze, przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju.

Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie łącznie oraz gminy wiejskie. Ranking miał dwa etapy. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Dane, które posłużyły do zweryfikowania tego wskaźnika wzięto pod uwagę z Ministerstwa Finansów. Oceniano między innymi dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych jakie w latach 2012-2015 wpłynęły do budżetu gminy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę dochodów własnych, dynamikę wzrostu wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Po zakończeniu pierwszego etapu wyselekcjonowano samorządy, które najlepiej odpowiadały kryteriom określonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W tej grupie znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których w Polsce ogółem jest blisko 900, Babimost znalazł się na wysokim 20 miejscu. Równolegle do ogólnego rankingu powstał ranking „Innowacyjne gminy”. W tej kategorii Babimost zajął ex aequo 14 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Tutaj oceniano rozwój cyfrowy poszczególnych samorządów.

- Tak wysoką pozycję i ocenę zawdzięczamy prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej, inwestycyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Obecnie wchodzimy w kolejny okres unijnej perspektywy finansowej, czyli realizacji nowych programów dofinansowanych ze środków UE. Czekają nas nowe, niełatwe wyzwania, które będą szansą na następne ważne inwestycje - uważają władze gminy Babimost.