szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

ZBĄSZYNEK. W Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.

Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Rady Seniorów i Rady Młodych Samorządowców oraz zmianami  w oświacie, wygaszaniem działalności gimnazjów i utworzeniem 8-klasowych szkół podstawowych. W gminie funkcjonują trzy tego typu szkoły, a od września br. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. będzie Małgorzata Gruchała. Od września br. również Zespół Szkół Technicznych będzie funkcjonował pod nową nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Burmistrz wspomniał o programach edukacyjnych, które realizowane są w Szkole dzięki uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, m.in. związane z doposażeniem pracowni, możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zaznaczył rosnące zainteresowanie młodzieży, która wyraziła chęć kontynuowania nauki w tej szkole.

PKP informują o awarii przejazdu kolejowego magistrali Warszawa - Kunowice na kilometrze 377,134 (przejazd ów znajduje się na ul. Poznańskiej ze Zbąszynia w kierunku Nowego Dworu, niedaleko stacji Zbąszyń Przedmieście). Inaczej mówiąc chodzi o skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2713P. Na skutek awarii od 14 lipca (od godz. 8.00) do 24 lipca (do godz. 20.00) nastąpią utrudnienia dla ruchu samochodowego i pieszych wskutek zamknięcia przejazdu. Objazd będzie poprowadzony zgodnie z załączonym schematem. - Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy - przekazuje Anna Pietrzak, referent ds. administracyjno-biurowych.

Już bardzo blisko do ukazania się kolejnego wydania dwumiesięcznika „Podkoziołek”. Pismo pojawi się w gminach Regionu Kozła dosłownie lada dzień. Warto się zainteresować nowym numerem.

     A co w nim będzie? Oj, wiele materiałów, informacji, ciekawostek. Przede wszystkim bogato ilustrowane podsumowanie tegorocznej Gali RK, podczas której odbyły się dwa ważne wydarzenia. Przekazanie władzy starościńskiej nowemu staroście, którym został Jerzy Fabiś oraz wręczenie dorocznych nagród RK (to już po raz 17.) oraz po raz pierwszy medali Zasłużonych dla RK.

     W dużym bloku zawierającym się na kilku stronach prezentacja teatrów RK. Są cztery, z Siedlca, Zbąszynka i Zbąszynia, które zostały określone mianem półprofesjonalnych. Drugi spory blok zawiera rozmowy, wywiady, prezentuje sylwetki. Jest Antoni Beyga z Siedlca - popularyzator esperanto, jest pisarka-debiutantka Zofia Mąkosa, prezeska Stowarzyszenia Miłośników Trzciela Krystyna Magdziarek, artysta fotografik z Kargowej Aleksander Żukowski, zasłużony regionalista ze Zbąszynia Zenon Matuszewski i inne postacie warte upamiętnienia.

     Zachęcamy już teraz do czytania. Pismo jest darmowe, pojawi się we wszystkich urzędach gminnych, bibliotekach, domach kultury, wielu miejscach publicznych. Każdy samorząd otrzymuje swoją pulę. Dopytujcie się zatem w gminach o najnowszy numer.

                                                                                  Redakcja  

Czas na aktywny wypoczynek.

KARGOWA. W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbył się koncert polsko – niemieckich zespołów kameralnych i orkiestry uczniów szkół muzycznych z Żar oraz Musikschule Dreiländereck. Impreza odbyła się w ramach XXXI Polsko – Niemieckiego Obozu Muzycznego Wojnowo 2017.

dsc 053310 lipca w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu odbyła się druga część warsztatów z kodowania pod patronatem „Linku do przyszłości”. Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i zaangażowaniu koordynatorki projektu, Darii Klorek, naszej bibliotekarki, roboty typu „Finch” pozostały w Zbąszyniu na czas wakacyjny.

Wiemy, że podczas organizowanych w bibliotece warsztatów możemy zachęcić dzieci do nauki programowania. To szczególnie ważne dla nas, ponieważ w małych miejscowościach oferta zajęć edukacyjnych nie jest tak duża jak w większych ośrodkach. Szkoda, że roboty nie mogą zostać w bibliotece na stałe – można by objąć zajęciami większą ilość dzieci i robić zajęcia systematycznie (jeden robot kosztuje ok. 600 zł i jest to cena bardzo wysoka dla budżetu gminnej biblioteki). Bibliotekarki i tak cieszą się, że udało im się wejść do ogólnopolskiego programu FRSI i choć na kilka miesięcy sprowadzić roboty do Zbąszynia.

W czwartek, 29 czerwca, w kargowskim ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły RK. Obecni byli przedstawiciele wszystkich sześciu gmin, obrady po raz pierwszy prowadził nowy starosta RK Jerzy Fabiś.

     W pierwszym punkcie zaproponował prezentację pierwszego albumu promocyjnego RK, który przygotowuje trójka autorów z Poznania i Zielonej Góry. Pozycja ta ma być gotowa w końcu br. lub na początku przyszłego. Składać się będzie z informacji tekstowych, w pewnej mierze mówiących o historii, ale głównym składnikiem będą ilustracje w postaci starych i współczesnych zdjęć, starych map. Zamieszczone tematy będą dotyczyły oczywiście kozła i muzyki ludowej, ale też granic Regionu, archeologii, gospodarki, komunikacji, w sumie ponad 10 rozdziałów. Prezentacji dokonał pierwszy z autorów albumu, Wojciech Olejniczak z Poznania, który „rzucił na ekran” dotychczasowy dorobek pracujących nad tym dziełem, co wywołało potem dyskusję Kapituły. Drugi z autorów, Eugeniusz Kurzawa, komentował w tym czasie dotychczas zgromadzone treści.

spiewacy 03W dniach 22-25 czerwca 2017 r. grupa koźlarzy z Gminy Zbąszyń brała udział w ​​​51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych.

W zakończonej ogólnopolskiej rywalizacji ​22 mistrzów ​w kategorii "duży-mały"​ 

II miejsce i nagrodę uzyskał

Jan S. Prządka z uczniami Łukasz ​Piątek - kozioł weselny i Justyna Trześniewska skrzypce

- A my już mamy prezent na Dzień Ojca  dla naszych Tatusiów! - informuje zbąszyńska książnica. Przypominamy zapominalskim, że właśnie w piątek przypada Dzień Ojca.

Nic tak nie cieszy, jak samodzielnie wykonany upominek. Nie każdy musi być od razu artystą plastykiem, nie da się jednak zaprzeczyć,  że szeroko rozumiana twórczość plastyczna i twórcze zabawy – lepienie, malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie mają ogromy wpływ na rozwój każdego człowieka. Tym bardziej małego człowieka, bo przecież „Każde dziecko jest artystą (Every child is an artist)”. Nikt z nas nie ma wątpliwości, jak trafne są słowa Pabla Picasso.

„Po drodze Azja”, to tytuł spotkania z Arkadym Pawłem Fiedlerem w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu, w którym uczestniczyli mieszkańcy i młodzież z okolicy. Pan Paweł Polskim Fiatem 126p odbył podróż przez Azję. O trzymiesięcznej podróży Maluchem z Puszczykowa do Władywostoku opowiadał wnuk pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Podróżnik i jego samochód pokonali 22.707 km, po drodze odwiedzając 12 krajów: Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Mongolię i Rosję. Maluchem wspiął się wraz z ekipą filmową na wysokość 4655 m n.p.m. dwa razy.