szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

BABIMOST. W sobotę w stanicy Koła Łowieckiego „Sokół” w Kuligowie, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, który jest symbolem zbiorowej i osobistej godności myśliwych.

Chrzestnymi sztandaru byli: Eleonora Rybarczyk – prezeska Banku Spółdzielczego w Siedlcu oraz Bernard Radny - burmistrz Babimostu, którzy przekazali sztandar na ręce prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ Andrzeja Skibińskiego. Następnie z jego rąk sztandar odebrał prezes Koła Łowieckiego „Sokół” w Babimoście Zdzisław Atarowski. Pięciu myśliwych koła zostało odznaczonych medalami zasługi łowieckiej, a dwóch odznaką „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”. Muzyczny charakter uroczystości nadawał zespół sygnalistów „Lubuskie Fanfary”. Uroczystość zakończyła biesiada myśliwska.

ZBĄSZYŃ. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia.

Obchody rocznicowe rozpoczęła msza w sobotę, 17 czerwca br. Akademia jubileuszowa odbyła się w godzinach popołudniowych w hali Zbąszynianka. Życzenia dyrekcji, a także pracownikom placówki złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnieni goście. Spotkanie w Zbąszyniance uświetnili swoimi występami taneczno-muzycznymi uczniowie szkoły. Część oficjalna obchodów zakończyła się wspólnym zdjęciem, następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie placówki.

dsc 0620Klasa mundurowa z Liceum Garczyńskiego przez Cały Tydzień czytała przedszkolakom bajki

Zakończyła się kolejna, XVI akcja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”. To największe święto w ramach trwającej od 2001 r. kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Od 5 do 9 czerwca, przez cały tydzień, odwiedzali nas w Bibliotece Publicznej z Zbąszyniu najmłodsi z „zerówek” z Przedszkola Samorządowego w Zbąszyniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, oraz przedszkolaki z Nądni, Łomnicy i Przyprostyni.

XV Grójecka Noc Świętojańska.

Biuro LGDRK 16.06.2017 r. (piątek) będzie nieczynne.

2Okolice Zbąszynia są równie interesująco historycznie i kulturowo jak samo miasto. A tajemniczych miejsc i fascynujących historii jest w najbliższej okolicy często więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu” zorganizuje w tym roku trzy rajdy rowerowe dla seniorów z Gminy Zbąszyń. Impreza współfinansowana jest przez Gminę w ramach realizacji zadań publicznych. Celem rajdów jest zapoznanie uczestników z wybranymi obiektami zabytkowymi architektury, budowli sakralnych, cmentarzy różnych religii w Gminie. Organizatorki (Małgorzata Przybylska i Anita Rucioch-Gołek) postarają się odwiedzić miejsca ciekawe turystycznie i kulturowo, które często – z różnych względów - są przeciętnemu mieszkańcowi mało nieznane.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła organizuje corocznie, w ramach aktywizacji różnych grup społecznych, rajd rowerowy, którego celem jest przede wszystkim integracja mieszkańców i promocja walorów naszego regionu. Tegoroczny rajd to już XVIII edycja tej imprezy w historii regionu, a poprzednie rajdy były organizowane przez Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła.

Podczas każdej rowerowej eskapady staramy się pokazywać jego uczestnikom najbardziej charakterystyczne dla regionu miejsca, zapoznawać z jego historią i walorami przyrodniczymi. Były zatem poprzednio przejazdy śladami wędrówek znanych muzyków, podziwiano przydrożne kapliczki, miejsca pamięci związane z Powstaniem Wlkp., ciekawostki przyrodnicze w rezerwatach, zabytki , izby pamięci itp. Od czasu rozbudowy ścieżek rowerowych jeździ się coraz wygodniej i coraz więcej jest okazji do poznawania niezwykłych zakątków naszego regionu. W tym roku celem przejazdu było poznanie historii najstarszych zabytków sakralnych w regionie.

620-lecie Babimostu.

Dudziarze wielkopolscy znowu zjeżdżają na zawody !

   „Niezwykłą niedzielę przeżywała ostatnio Kopanica, wieś położona w pow. wolsztyńskim, tuż nad granicą niemiecką. Oto z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. kanonika Edmunda Majkowskiego, zjechali się po raz pierwszy wielkopolscy muzykanci ludowi, i stanęli do zawodów. Było wśród nich sześciu koźlarzy, jeden dudziarz i trzech skrzypków.

   Pod murami kościoła, w pięknie utrzymanym parku ks. kanonika, odbył się konkurs wobec jury z prof. drem Łucjanem Kamieńskim na czele i licznie zebranych gości, przybyłych nawet z wiosek sąsiednich. Pierwszą nagrodę przyznano braciom Tomaszowi i Walentemu Brudłom z Wąchabna, uznając ich za najlepszą parę dudziarzy (koźlarz- skrzypek). Poza tym rozdano artystycznie wykończone dyplomy uznania.