szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Ogłoszenia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła informuje, że z uwagi na zmianę przepisów dotyczących zasad aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i konieczność dostosowania przez LGD RK wewnętrznych dokumentów w tym Lokalnej Strategii Rozwoju, procedur naboru, kryteriów oceny itd., zapowiadane terminy naborów wniosków zostają przesunięte prawdopodobnie na koniec roku 2017. 

ZBĄSZYNEK. Z inicjatywy Burmistrza Zbąszynka 11 czerwca br. zostały przeprowadzone wybory do Rady Młodych Samorządowców gminy Zbąszynek.

Pomysł miał na celu aktywizację  młodych mieszkańców. Gminę Zbąszynek podzielono na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których  zgłoszono 9 kandydatów na radnych. Liczba uprawnionych do głosowania w 9 okręgach, wyniosła 550 wyborców, z czego udział w wyborach wzięło... 17 wyborców.

29 czerwca br. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Młodych Samorządowców. Poprowadził ją burmistrz Wiesław Czyczerski. Następnie nowo wybrana Rada podjęła pierwszą uchwałę o wyborze Prezydium. Sesje Rady odbywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek kwartału.

W I sesji, jako zaproszeni goście udział wzięli: Jan Mazur - przewodniczący Rady Miejskiej i Marcin Kumke – przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej.

V Festiwal Hey Ho Ramona w Trzcielu, plaża przy Jeziorze Młyńskim.

 

 

 

BABIMOST. ZBĄSZYNEK. W dwóch miejscowościach, Dąbrówce Wlkp. i Nowym Kramsku, ważnych dla kultury Regionu Kozła, na zasłużoną emeryturę przeszły dyrektorki dwóch tutejszych szkół.

W związku z odejściem na zasłużoną emeryturę przez Marię Waligórę, dyrektorkę Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, burmistrz Babimostu Bernard Radny podziękował jej w imieniu własnym i swoich współpracowników z Urzędu Miejskiego za całe 37 lat pracy w tej placówce: od 1980 roku w charakterze nauczyciela, a od 1998 roku na stanowisku dyrektora.

ZBĄSZYNEK. W Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.

Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Rady Seniorów i Rady Młodych Samorządowców oraz zmianami  w oświacie, wygaszaniem działalności gimnazjów i utworzeniem 8-klasowych szkół podstawowych. W gminie funkcjonują trzy tego typu szkoły, a od września br. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. będzie Małgorzata Gruchała. Od września br. również Zespół Szkół Technicznych będzie funkcjonował pod nową nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Burmistrz wspomniał o programach edukacyjnych, które realizowane są w Szkole dzięki uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, m.in. związane z doposażeniem pracowni, możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zaznaczył rosnące zainteresowanie młodzieży, która wyraziła chęć kontynuowania nauki w tej szkole.

PKP informują o awarii przejazdu kolejowego magistrali Warszawa - Kunowice na kilometrze 377,134 (przejazd ów znajduje się na ul. Poznańskiej ze Zbąszynia w kierunku Nowego Dworu, niedaleko stacji Zbąszyń Przedmieście). Inaczej mówiąc chodzi o skrzyżowanie torów z drogą powiatową nr 2713P. Na skutek awarii od 14 lipca (od godz. 8.00) do 24 lipca (do godz. 20.00) nastąpią utrudnienia dla ruchu samochodowego i pieszych wskutek zamknięcia przejazdu. Objazd będzie poprowadzony zgodnie z załączonym schematem. - Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy - przekazuje Anna Pietrzak, referent ds. administracyjno-biurowych.

Już bardzo blisko do ukazania się kolejnego wydania dwumiesięcznika „Podkoziołek”. Pismo pojawi się w gminach Regionu Kozła dosłownie lada dzień. Warto się zainteresować nowym numerem.

     A co w nim będzie? Oj, wiele materiałów, informacji, ciekawostek. Przede wszystkim bogato ilustrowane podsumowanie tegorocznej Gali RK, podczas której odbyły się dwa ważne wydarzenia. Przekazanie władzy starościńskiej nowemu staroście, którym został Jerzy Fabiś oraz wręczenie dorocznych nagród RK (to już po raz 17.) oraz po raz pierwszy medali Zasłużonych dla RK.

     W dużym bloku zawierającym się na kilku stronach prezentacja teatrów RK. Są cztery, z Siedlca, Zbąszynka i Zbąszynia, które zostały określone mianem półprofesjonalnych. Drugi spory blok zawiera rozmowy, wywiady, prezentuje sylwetki. Jest Antoni Beyga z Siedlca - popularyzator esperanto, jest pisarka-debiutantka Zofia Mąkosa, prezeska Stowarzyszenia Miłośników Trzciela Krystyna Magdziarek, artysta fotografik z Kargowej Aleksander Żukowski, zasłużony regionalista ze Zbąszynia Zenon Matuszewski i inne postacie warte upamiętnienia.

     Zachęcamy już teraz do czytania. Pismo jest darmowe, pojawi się we wszystkich urzędach gminnych, bibliotekach, domach kultury, wielu miejscach publicznych. Każdy samorząd otrzymuje swoją pulę. Dopytujcie się zatem w gminach o najnowszy numer.

                                                                                  Redakcja  

Czas na aktywny wypoczynek.

KARGOWA. W sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbył się koncert polsko – niemieckich zespołów kameralnych i orkiestry uczniów szkół muzycznych z Żar oraz Musikschule Dreiländereck. Impreza odbyła się w ramach XXXI Polsko – Niemieckiego Obozu Muzycznego Wojnowo 2017.

dsc 053310 lipca w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu odbyła się druga część warsztatów z kodowania pod patronatem „Linku do przyszłości”. Dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i zaangażowaniu koordynatorki projektu, Darii Klorek, naszej bibliotekarki, roboty typu „Finch” pozostały w Zbąszyniu na czas wakacyjny.

Wiemy, że podczas organizowanych w bibliotece warsztatów możemy zachęcić dzieci do nauki programowania. To szczególnie ważne dla nas, ponieważ w małych miejscowościach oferta zajęć edukacyjnych nie jest tak duża jak w większych ośrodkach. Szkoda, że roboty nie mogą zostać w bibliotece na stałe – można by objąć zajęciami większą ilość dzieci i robić zajęcia systematycznie (jeden robot kosztuje ok. 600 zł i jest to cena bardzo wysoka dla budżetu gminnej biblioteki). Bibliotekarki i tak cieszą się, że udało im się wejść do ogólnopolskiego programu FRSI i choć na kilka miesięcy sprowadzić roboty do Zbąszynia.

W czwartek, 29 czerwca, w kargowskim ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły RK. Obecni byli przedstawiciele wszystkich sześciu gmin, obrady po raz pierwszy prowadził nowy starosta RK Jerzy Fabiś.

     W pierwszym punkcie zaproponował prezentację pierwszego albumu promocyjnego RK, który przygotowuje trójka autorów z Poznania i Zielonej Góry. Pozycja ta ma być gotowa w końcu br. lub na początku przyszłego. Składać się będzie z informacji tekstowych, w pewnej mierze mówiących o historii, ale głównym składnikiem będą ilustracje w postaci starych i współczesnych zdjęć, starych map. Zamieszczone tematy będą dotyczyły oczywiście kozła i muzyki ludowej, ale też granic Regionu, archeologii, gospodarki, komunikacji, w sumie ponad 10 rozdziałów. Prezentacji dokonał pierwszy z autorów albumu, Wojciech Olejniczak z Poznania, który „rzucił na ekran” dotychczasowy dorobek pracujących nad tym dziełem, co wywołało potem dyskusję Kapituły. Drugi z autorów, Eugeniusz Kurzawa, komentował w tym czasie dotychczas zgromadzone treści.