wielkanoc 2015 lgdrk

szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

krew 3Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji poboru krwi. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zapraszają w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) do mobilnego punktu poboru krwi przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33. Liczy się każda kropla krwi. Dawcą może zostać każda pełnoletnia i zdrowa osoba czyli wolna od ostrych i przewlekłych chorób. Wystarczy zgłosić się do punktu poboru krwi. Rejestracja dawców od godz. 9:00 do godz. 12:30.

Serdecznie zapraszamy!

logo rk 180
Biuro LGDRK w dniach: 29-30.03.2018 r. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

dsc 0061W niedzielę 18 marca. w Kosieczynie, tradycyjnie przed Wielkanocą, odbyła się już XIII edycja „Jarmarku z Jajem”. W imprezie udział wzięły reprezentacje  Kół Gospodyń Wiejskich z Regionu Kozła. Gminę Babimost reprezentowały przedstawicielki KGW z Nowego Kramska i Podmokli Małych, Gminę Zbąszynek reprezentowały Chlastawa, Dąbrówka Wlkp. i Kosieczyn, natomiast Gminę Zbąszyń – Stefanowo.

Na pięknie udekorowanych stołach można było dostrzec tradycyjne wielkanocne ciasta, babki, potrawy mięsne, baranki oraz ozdoby wielkanocne.  Jury złożone z przedstawicieli różnych gmin oceniało zarówno nakrycie stołów, prezentację babek wielkanocnych oraz 6 konkurencji sprawnościowo – losowych. W roli prowadzących wystąpili: Sołtys Kosieczyna Maria Dobry przebrana za kurę oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur- w stroju koguta. W zastępstwie burmistrza W. Czyczerskiego wszystkich przybyłych na Jarmark powitał Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz.

logo rk 180Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA zapraszam członków Kapituły na spotkanie w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33

Proponowany porządek spotkania:

  1. Przedstawienie propozycji osób rekomendowanych do nagród RK
  2. Przedstawienie propozycji przebiegu konferencji „Tęgie Głowy
  3. Ustalenie terminu odbycia Gali RK
  4. Prezentacja wersji końcowej opracowania Wielka Księga RK
  5. Sprawy bieżące , wnioski i zapytania

Starosta Regionu Kozła

Jerzy Fabiś

siedlecDnia 9 marca 2018 roku w sali wiejskiej w Tuchorzy przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Cel Turnieju to popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów pożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarową.

W turnieju udział wzięło 38 uczestników z wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Siedlec tj., ZSPiP w Belęcinie, ZSPiP w Chobienicach, ZSPiP w Kopanicy, SP w Siedlcu, SP w Tuchorzy. Młodzież zmagała się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, II grupa – klasy VII SP oraz II i III gimnazjum.

Logo ARiMRnazwa slider 66W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:

  • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
  • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert - ceny lub kosztu,
  • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),

fotob 838Trzciel w województwie lubuskim był jednym z wielu miejsc w Polsce, w którym 4 marca 2018 roku na sportowo uczczono Żołnierzy Wyklętych. Główni organizatorzy: Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość i Zespół Edukacyjny w Trzcielu już po raz trzeci umożliwili mieszkańcom, młodzieży i dzieciom zamanifestowanie postawy patriotycznej. W zorganizowanym biegu na 1963 m wystartowało 43 uczestników. Najlepszy był Edwin Kuszczuk a tuż za nim przybiegli Dawid Woźniak i Ernest Frański. Na trasę o długości 5000 m wystartowało 11 zawodników i tutaj rywalizacja wyglądała następująco: I - Arkadiusz Janowski; II - Łukasz Kunysz i III - Marek Figiel.

filharmoniaOd 14 do 18 marca w Wielkopolsce trwać będzie pierwsza z czterech odsłon nowego cyklu koncertowego „Filharmonia bez Filharmonii”. W pięciu miastach regionu zabrzmią kameralne sonaty Jerzego Fryderyka Haendla w wykonaniu zespołu barokowego Kore.Celem cyklu „Filharmonia bez Filharmonii” jest stworzenie albo raczej odtworzenie tradycji regularnej obecności muzyki klasycznej w mniejszych miejscowościach.
W roku 2018 na cykl złożą się cztery odsłony (marzec, maj, październik, grudzień), ale plany zakładają, że od roku 2019 koncerty w poszczególnych miejscowościach odbywać się będą ze znacznie większą częstotliwością. W odróżnieniu od „prawdziwych” filharmonii w ramach projektu dominować będzie muzyka barokowa i dzieła, które należą do kanonu XVII i XVIII wieku. To część koncepcji, która zakłada, że uczestnicząc w koncertach, słuchacze będą mieli szansę uzyskać możliwie szeroką perspektywę muzyki barokowej. W roku 2018 dominować będzie muzyka kameralna (m.in. A. Vivaldiego, J.F. Haendla oraz J.F. Telemanna), ale w przyszłości możemy spodziewać się większych form orkiestrowych. Inicjatorem projektu jest Fundacji Muzyki Dawnej „Canor”, znana m.in. z organizacji festiwalu „Muzyka w Raju” w lubuskim Paradyżu, a także ze współpracy przy takich znanych i popularnych poznańskich projektach muzycznych jak „Poznań Baroque” czy „Brzmienie Dawnego Poznania”.
logo rk 180Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła informuje, że w dniu 13 marca o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i weryfikacji wniosków złożonych w naborach nr. 1/2018, 2/2018, 3/2018.
Przebieg posiedzenia:

Porządek obrad:

1.       Otwarcie i sprawdzenie quorum,

2.       Wybór sekretarzy (komisji skrutacyjnej) posiedzenia; podjęcie uchwały,

3.       Przypomnienie zasad i procedur naboru i oceny wniosków,

4.       Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 3/2018 o naborze na działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej”,

dsc 1523W piątek 2 marca br. słuchacze UTW w Zbąszyniu spotkali się w Bibliotece aby podsumować piąty semestr zajęć. W uroczystości uczestniczyli zbąszyńscy studenci, członkowie Stowarzyszenia UTW w Zbąszyniu, a samorząd Gminy reprezentowała Sekretarz Andrzej Wilkoński. Podczas spotkania omówiono realizację zajęć w piątym semestrze i przedstawiono plany na drugie półrocze. Dużym zainteresowaniem, wśród słuchaczy, cieszy się gimnastyka rehabilitacyjna na basenie. Zajęcia te prowadzone są na basenie przy hotelu Navigator w Zbąszyniu. Organizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniom, w ramach realizacji zadań publicznych, ze strony Burmistrza Zbąszynia i Starosty Nowotomyskiego. O tym, że zbąszyńska uczelnia cieszy się dużą popularnością i spełnia oczekiwania seniorów świadczy fakt, iż od początku działalności wydano ponad 100 indeksów.