szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Rozmowa z mistrzem Polski bibliotekarzy Dawidem Kotlarkiem z Zielonej Góry

- Gdzie pan pracuje i czym się zajmuje zawodowo?

- Bibliotekarstwo mam chyba w genach. Moi rodzice całe swoje zawodowe życie poświęcili pracy w bibliotece. Po studiach chciałem pójść inną ścieżką i marzyło mi się zostać nauczycielem historii. Wspomniane „genetyczne obciążenie” nie dało mi jednak na to szansy i ostatecznie w 2005 r. trafiłem do pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Początkowo pracowałem w magazynie i wypożyczalni. Z czasem trafiłem do Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej. Następnie podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat mojej dysertacji poświęciłem roli książki w Zielonej Górze w XIX i XX wieku. W 2010 r. uzyskałem wymarzony tytuł doktora nauk humanistycznych, a wraz z nim awans na kierownika Działu Badań, Analiz i Metodyki, w którym pracuję do dziś. Praca w bibliotece dała mi możliwość rozwijania moich zainteresowań. Dziś nie żałuję, że tak potoczyła się moja zawodowa droga.

http://lgdrk.pl/images/aktualnosci/elementarz2.jpgREGION KOZŁA. Zbąszyńska Fundacja Tres trafiła ostatnio w dziesiątkę. Wydała w 800 egzemplarzach „Elementarz tradycji Regionu Kozła”. Rzecz dla dzieci.

Pomysł Fundacji, na pewno inspirowany przez jej prezesa Wojciecha Olejniczaka – poznańskiego plastyka o zbąszyńskich korzeniach, idealnie wręcz wpisuje się w akcję ratunkową dla Regionu Kozła. Pisząc o akcji ratunkowej mam na myśli działania wyprzedzające ewentualny (odpukać) rozpad (stopniowy lub nagły) Regionu Kozła, gdy zabraknie pieniędzy unijnych na współpracę sześciu gmin. Bo w ten sposób Olejniczak wychowuje w duchu tradycji koźlarskich najmłodsze pokolenie. Nigdy nie wiadomo, kim będą dzisiejsi pierwszoklasiści za lat 20-30, jak rozwiną się ich kariery. Może z tego pokolenia wyklują się nauczyciele muzyki w szkole muzycznej, może liderzy Regionu, a może znakomici artyści, a może zwykli – ale świadomi, przygotowani do tego – mieszkańcy kultywujący tradycję. Żeby tak się stało trzeba jednak inwestować w najmłodszych. I to właśnie zaproponowała Fundacja Olejniczaka, za co jej cześć i chwała!

ZBĄSZYŃ. Trwa remont pomnika powstańców wielkopolskich na Placu Wolności. Prace mają się zakończyć przez Świętem Niepodległości

Stan techniczny pomnika od dłuższego czasu pozostawiał wiele do życzenia. Stad decyzja o rozpoczęciu prac, które obejmują demontaż elementów podstawy i wykonanie nowych fundamentów pod konstrukcję pomnika, obłożenie podstawy płytami granitowymi oraz wymianę tablicy pamiątkowej „Społeczeństwo Ziemi Zbąszyńskiej” na granitową z zachowaniem stylu typograficznego.

Planowane jest także oczyszczenie powierzchni elementów pomnika z zabrudzeń oraz mikroorganizmów, usunięcie luźnych elementów poprzez piaskowanir, wypełnienie szczelin i spękań, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacja powierzchni konstrukcji i malowanie pomnika na jednolity - szary kolor.

KARGOWA. Zakończono głosowanie nad piątym z kolei budżetem obywatelskim. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 zgłoszonym zadaniom.

Najwięcej punktów otrzymało zadanie o nazwie doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej – 778 punktów. Kolejne dwa zadania to budowa odwodnienia ulicy Łąkowej 385 punktów i budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa-Chwalim też 385 pkt. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2018 rok. Odpadły pomysły zakupienie defibrylatora i budowa miasteczka ruchu drogowego.

Do podziału była kwota 150 tys. zł, jednak szacunkowa wartość tych trzech zadań zdecydowanie wynosi więcej, bo 271 tys. zł.

Ze względu na awarię linii telefonicznej o nr 68 352-52-30 prosimy o kontakt pod nr tel. 697 504 108. Za utrudnienia przepraszamy.

REGION KOZŁA. W Kargowej 21 X doszło do pierwszego spotkania Tęgich Głów Regionu Kozła. Grupę tę tworzą różne znakomitości pochodzące z gmin Regionu, ale obecnie mieszkające „gdzieś w Polsce”.

Spotkanie zaczęło się od obiadu, po czym wszyscy zasiedli w kargowskiej mediatece, żeby uczestniczyć w burzy mózgów. Wśród gości było pięcioro profesorów: Halina Zgółkowa, językoznawstwo (Poznań), Mirosław Lachowicz, matematyk (Warszawa), Tadeusz Zgółka, językoznawca (Poznań), Zygfryd Witkiewicz, chemik (Warszawa), Jerzy Manfred Szukała, rolnik (Poznań). Jako uczestnik-obserwator wzięła udział prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, socjolożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto dr Joanna Rostkowska, Krystyna Madziarek, Halina Maszner, Dominik Paukszta, Wojciech Olejniczak.

W poniedziałek 16 października odbył się rajd rowerowy dla seniorów szlakiem zabytków kultury i architektury ziemi zbąszyńskiej organizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu i wspierany finansowo przez Gminę Zbąszyń. Trzeci w tegorocznym cyklu rajd prowadził do Strzyżewa, następnie przez Saksonki do dawnej granicy państwowej „Zbąszyń – Rogatka” i dalej do figury świętego Jana Chrzciciela w Nądni. Przewodniczką rajdu była Maria Kaczmarek, słuchaczka UTW i miłośniczka rowerowych wypraw. To ona opowiedziała uczestnikom wyprawy o historii figury Świętego Jana Chrzciciela ufundowanej w 1826 roku przez Jana Rybaka, gospodarza mieszkającego w Nądni.

plakat 2Zbliża się 79. rocznica deportacji polskich Żydów z III Rzeszy do Zbąszynia. Wydarzenia z października 1938 roku prof. Jerzy Tomaszewski nazwał „Preludium Zagłady”. 28 października to dla mieszkańców Zbąszynia od wielu lat rocznica „przygarnięcia” kilku tysięcy wydalonych Żydów, o której zwykło się tutaj mówić „Dni Otwartych Ramion”. W Zbąszyniu wygnańcy znaleźli schronienie. Miasteczko, w którym mieszkało wtedy ponad 5 tys. ludzi, nagle, w ciągu jednej nocy przyjęło przeszło 6 tys. deportowanych. Pospiesznie organizowano im noclegi, między innymi w dawnych koszarach wojskowych, na dworcu kolejowym, w nieistniejącym dziś młynie braci Grzybowskich, w szkole na dzisiejszym Placu Wolności, w sali gimnastycznej i w synagodze, a także w mieszkaniach prywatnych. Wtedy, jak pisze prof. Tomaszewski, „Honor społeczeństwa polskiego ratowali mieszkańcy Zbąszynia.”

TRZCIEL. Wiadomość ta jest istotna dla mieszkańców gminy Trzciel. Przekazał ją starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryjelski.

Otóż zawarto porozumienia pomiędzy powiatami świebodzińskim i międzyrzeckim, obowiązujące od listopada 2017 r., a dotyczące powołania przy starostwie w Międzyrzeczu zamiejscowego Punkt Informacyjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie. Biuro będzie czynne w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca (najbliższe terminy to 6 i 20 listopada, 4 i 18 grudnia) w godzinach od 9.00 do 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Pomieszczenie usytuowane zostało na parterze budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Międzyrzeczu w pokoju nr 14 (kierując się z wejścia głównego po lewej stronie korytarza). W punkcie informacyjnym będzie można załatwić wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosków:

przewodniczacyBABIMOST. Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił mieszkańców na konsultacje w sprawie nadania nazw ulicom na osiedlu ul. Polna. Warto pójść!

Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 23 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Gagarina 21. Wówczas przewidziane jest wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej, podczas którego zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic. – Zapraszam zainteresowanych mieszkańców - zachęca przewodniczący Rady Tadeusz Maszewski.