szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

- Tak naprawdę to myśmy powinni wygrać z drużyną Artystów, gdyż obie bramki strzelili nasi ludzie - śmieje się Zdzisław Krupa, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pan Zdzisław mówi o meczu piłkarskim - zresztą kolejnym ciekawym wydarzeniu po niedawnej Lidze Mistrzów Oldbojów - jaki rozegrała drużyna Aktorów scen polskich z reprezentacją Babimostu. Spotkanie miało oczywiście charakter rozrywkowy, ale stadion zapełnił się do ostatniego miejsca na krytej trybunie. Ba, miejsc jest ponad 500, a tłum wyglądał na co najmniej tysięczny.

Powodem takiego zgromadzenia było nietypowo obchodzone Święto Lotnictwa. W Babimoście, gdzie lotnicy stacjonowali wiele lat po II wojnie, gdzie nadal (choć na potrzeby cywilne) czynne jest lotnisko, taka impreza jest właściwie coroczną normalnością.

DĄBRÓWKA WLKP. Grupa muzyków, gawędziarzy, śpiewaków z Dąbrówki Wlkp. uczestniczyła w 50 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej (10 - 14 sierpnia).

Tegorocznymi laureatami zostali i pięknie się zaprezentowali promując gminę Zbąszynek: grupa śpiewacza „Dąbrowieckie Panienki” i śpiewak solista Hubert Wittke. Otrzymali oni wyróżnienie. Oliwier Niemiec - solista, zagrał na koźle białym zajął drugie miejsce, a Piotr Bimek, też solista, grał na koźle białym również zajmując drugie miejsce. Z kolei Maja Bimek, gawędziarka, gwarą opowiedziała o dąbrowieckim weselu; zajęła trzecie miejsce. ponadto Ferdynand Niemiec przedstawił mowę starosty weselnego i podobnie zajął drugie miejsce.

Operator Programu Równać Szanse - Stowarzyszenie Instytut Zachodnia z Poznania zaprasza do udziału w konkursie fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Izabela TomczykBABIMOST. Pomagamy Izie Tomczyk, rodowitej babimojszczance, która chce napisać o ważnym obiekcie swego miasta. O popularnej ongiś... „Babimojszczance”. Pomożecie?

Izabela Tomczyk jest studentką konserwatorstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podjęła się ważnego zadania - opisania dziejów hotelu i restauracji stojącej na rozjeździe ulic wiodących z centrum w kierunku na Kargowę i Wolsztyn. Iza opowiada o tym, że lubi ten nietypowy budynek, kiedyś tak ważny dla miasta i jego mieszkańców. I żal jej, że dziś gmach stoi pusty i opuszczony. Że nie ma inwestora, który coś zorganizowałby w historycznych wnętrzach. Niekoniecznie od razu restaurację, bo chyba by się nie utrzymała.

 

 

 

 

 

Izabela Tomczyk.

Zachęcamy do zagłosowania w ramach plebiscytu National Geographic: "7 nowych cudów Polski" na wybrany przez siebie lubuski "cud".

ZBĄSZYŃ. Klub honorowych dawców krwi „Cenne Krople” zaprasza mieszkańców miasta i gminy do licznego udziału w akcji krwiodawstwa w niedzielę, 21 sierpnia.

Punkt poboru krwi znajdować się będzie w Domu Katolickim. Rejestracja dawców w godzinach 9-14. Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-65 lat. Przed zgłoszeniem się do punktu poboru krwi należy zjeść lekkie śniadanie, pić zwiększone ilości płynów (najlepiej czystej wody), zabrać z sobą dokument tożsamości. Na krwiodawców zawsze można liczyć, bo w chorobie potrzebna szczególna pomoc.

JST- z wyłączeniem województwa

Kto może ubiegać się o pomoc?

1. Osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR, będące jednostką samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa.

2. Osoby fizyczne pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego UE, mające miejsce zamieszkania na obszarze LSR.

3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jej oddział lub siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR.

Pomocy udziela się na realizację przedsięwzięcia „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej”, przy czym przez obiekty infrastruktury rekreacyjnej rozumie się:

- Obiekty umożliwiające aktywny wypoczynek,

- Obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek i integrację mieszkańców,

- Obiekty umożliwiające uprawianie sportu,

- Elementy infrastruktury podnoszące jakość uprawiania sportu,

- Elementy infrastruktury umożliwiające utrzymywanie obiektów sportowych,

- Elementy infrastruktury umożliwiające oglądanie wydarzeń sportowych.

- Obiekty infrastruktury kulturalnej, w tym sale wiejskie, place zabaw

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. zostanie wybudowany jeden lub kilka ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów sportowych i/lub rekreacyjnych, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców

2. zostanie wybudowany lub przebudowany obiekt infrastruktury kulturalnej

3. obiekt/obiekty infrastruktury społecznej zostaną wybudowane na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 6 gmin wiejskich i wiejsko – miejskich w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 gminy z woj. wielkopolskiego:

a) w powiecie świebodzińskim gminy: gmina Zbąszynek

b) w powiecie międzyrzeckim: gmina Trzciel,

c) w powiecie zielonogórskim: gminy Babimost i Kargowa

d) w powiecie wolsztyńskim woj. wielkopolskiego – gmina Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim woj. wielkopolskiego – gmina Zbąszyń

3. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

4. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,

6. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Jaką pomoc można uzyskać?

Dofinansowanie do 300 000 zł, stanowiące nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji po zakończeniu etapu lub operacji.

Minimalny koszt całkowity operacji to 50 000 zł.

Brak limitu przyznanej pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z - pdf
Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 1z - pdf
Biznesplan

Biznesplan P 1z - pdf
Biznesplan P 1z - word

Umowa o przyznaniu pomocy

Umowa - pdf
Umowa - word

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - pdf
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - excel

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 zal_1_u_I - pdf
 zal_1_u_I - excel

Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

 zal_2_u_I - pdf
 
zal_2_u_I - excel

Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

 zal_3_u_I - pdf
zal_3_u_I - word

Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

  zal_4_u_I - pdf
  zal_4_u_I - word

Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

  zal_5_u_I - pdf
  zal_5_u_I - word

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 1z - pdf
 Wniosek o płatność 19.2 P 1z - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 1z - pdf


Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania Oświadczenia - pdf

logo rkARiMR udostępniła wzory umów i wniosków o przyznanie pomocy:

- na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

13 sierpnia (w sobotę) rozpoczynamy długi weekend w Zbąszyniu nowym projektem, którego celem jest propagowanie aktywnego sposobu wypoczynku wśród ludzi w różnym wieku. Do zabawy zapraszamy wszystkich: sport, muzyka i film może łączyć pokolenia. Niech zbąszyńska „Aktywna plaża” będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi. Wszystkie imprezy tego dnia będą miały miejsce na plaży w „Łazienkach” i na wszystkie obowiązuje wstęp wolny.

szneka z glancem 09W ramach zbąszyńskiego VI Święta Jeziora Biblioteka Publiczna już po raz drugi zorganizowała spotkanie z gwarą naszego regionu. Najbardziej cieszy organizatorów fakt, że mimo deszczowej aury na zajęcia na scenie (tam nie wiało i nie padało) przyszły dzieci w różnym wieku, a z dziećmi przyszli opiekunowie: rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo, którzy włączyli się do zabawy. Stworzyła się naprawdę fajna, zgrana „eka”. Takich dorosłych lubimy najbardziej! Zabawne były gwarowe kalambury – niektóre słowa mogły być dla dzieci trudne, ale dorośli chętnie pomagali i nawet sami brali udział w kalamburach. Tworzyliśmy też „Mini słownik gwary wielkopolskiej” w formie obrazkowej, który zostawiliśmy na scenie. Przypięty klamerkami będzie cieszył oko odwiedzjących naszą mini-galerię jeszcze przez kilka dni. Każdy uczestnik zajęć otrzymał na koniec sznekę z glancem – oczywiście w tytce. Specjalnie zamówione szneki odebraliśmy rano z piekarni państwa Poprawskich. Mimo że słodkie i pewnie mocno kaloryczne, smakowały wszystkim. Dla dorosłych przecież to smak z dzieciństwa.