szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opublikowano: 14 marzec 2017

 logo rk 180Nabór nr 1/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

w ramach zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny operacji:           

Wspieranie rozwoju infrastruktury społecznej służącej integracji i aktywizacji

Termin składania wniosków: 29.03.2017 r. – 27.04.2017 r.

Szczegóły w załącznikach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opublikowano: 14 marzec 2017

logo rk 180Nabór nr 2/2017
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

w ramach zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

Zakres tematyczny operacji:           

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Termin składania wniosków: 29.03.2017 r. – 27.04.2017 r.

Szczegóły w załącznikach:
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Wnioskodawców

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi pisania wniosków przez pracowników biura LGD oraz samego procesu weryfikacji i ich oceny, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, informuję Państwa oraz podaję do publicznej wiadomości co następuje:

  1. Pracownicy biura mają zakaz odpłatnego pisania wniosków dla beneficjentów, wymagają tego przepisy krajowe, europejskie oraz regulamin biura. Za naruszenie tego zakazu grożą konsekwencje dyscyplinarne.
  2. Wyznaczeni pracownicy mają obowiązek świadczenia nieodpłatnego doradztwa dla wnioskodawców prowadzonego w biurze LGD, po wcześniejszym umówieniu wizyty lub telefonicznego. Wnioskodawca nieumówiony może zostać nieprzyjęty ze względu na wcześniej umówione wizyty z innymi osobami. Takie newralgiczne sytuacje mogą się szczególnie zdarzyć w ostatnich dniach naboru, gdzie przyjmowani są w pierwszej kolejności wnioskodawcy składający dokumenty a następnie korzystający z doradztwa.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opublikowano: 16 marzec 2017

Zapraszamy na szkolenie - 29.03.2017 r.

logo rk 180W związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła
na lata 2014 - 2020 na działania w zakresie:

1. Wspierania rozwoju infrastruktury społecznej służącej integracji i aktywizacji

2. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 29.03.2017 o godzinie 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania RK: Kargowa, ul. Rynek 16.

OGŁOSZENIE - [PDF]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dzien wiosnyZBĄSZYŃ. Jeżeli sprawdzą się słowiańskie wierzenia naszych przodków, że z nadejściem wiosny, by definitywnie pożegnać zimę, należy spalić i utopić Marzannę, to w tym roku wiosny nie będzie.

Dzieci, które razem ze swoimi rodzicami robiły słomiane Marzanny na spotkaniu z serii „Bajki na kliszy” w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu, zgodnie oświadczyły, że ich Marzanny, najpiękniejsze na świecie, zrobione z wielką pieczołowitością i zaangażowaniem, spalone być nie mogą.

Telewizja Zbąszyń wyemitowała właśnie program z udziałem nowo upieczonej pisarki z gminy Siedlec, zamieszkałej w osadzie Linie, pani Zofii Mąkosie. Jej 620-stronicowa książka ukaże się wkrótce (premiera 14 maja o godz. 15.00 w Chwalimiu) w Regionie Kozła i w całej Polsce. Opowieść jest ciekawa, obejmuje lata 1938 - 1945 w niemieckim wówczas Chwalimiu. Już dziś kilka bibliotek zaklepało sobie spotkania z autorką. Pierwsze - po chwalimskim - odbędzie się w bibliotece w Zielonej Górze 16 maja, potem 9 czerwca w Zbąszyniu, kolejne w Sulechowie. Jak widać, dzieło jeszcze się nie ukazało, a czytelnicy już domagają się rozmów z autorką. I na pewno się doczekają.

norwezka 1Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Torun Katariną Linge i wystawę malarstwa tej norweskiej artystki, które odbędzie się 25 marca (w sobotę) 2017 roku, o godz. 15.00 w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu.

Będzie to spotkanie z niezwykłą artystką, która przyjedzie do nas specjalnie z Norwegii ( na co dzień mieszka niedaleko Oslo, gdzie ma swoją pracownię).

Katarina to typ kobiety i artystki, która od pierwszego spotkania fascynuje – swoją otwartością na drugiego człowieka, szczerością, wewnętrznym spokojem. Malarka tworzy barwne, abstrakcyjne obrazy na płótnie, używa przy tym bardzo różnych materiałów: głównie farb akrylowych, ale też fotografii, gazet i tkanin, tworząc na obrazie zagadkowe kolaże.

Burmistrz Babimostu Bernard Radny podpisał porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi reprezentowanymi przez Alinę Stachowiak – dyrektorkę Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu i Grażynę Nidzińską – zastępczynię dyrektora ds. Obrotu Nieruchomościami.

Celem porozumienia jest podjęcie działań na rzecz zagospodarowania i nadania nowoczesnych standardów obiektom stacji kolejowej w Babimoście, ze szczególnym uwzględnieniem dworca kolejowego. W myśl porozumienia stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna z zachowaniem funkcji tego obiektu oraz przywrócony będzie dawny wizerunek dworca, który jest pierwszym punktem styczności pasażerów z miastem. Remont stacji kolejowej spełni oczekiwania społeczne, poprawi jej estetykę i wygląd oraz wzmocni znaczenie transportu kolejowego.

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi pisania wniosków przez pracowników biura LGD oraz samego procesu weryfikacji i ich oceny, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, informuję Państwa oraz podaję do publicznej wiadomości co następuje:

  1. Pracownicy biura mają zakaz odpłatnego pisania wniosków dla beneficjentów, wymagają tego przepisy krajowe, europejskie oraz regulamin biura. Za naruszenie tego zakazu grożą konsekwencje dyscyplinarne.
  2. Wyznaczeni pracownicy mają obowiązek świadczenia nieodpłatnego doradztwa dla wnioskodawców prowadzonego w biurze LGD, po wcześniejszym umówieniu wizyty lub telefonicznego. Wnioskodawca nieumówiony może zostać nieprzyjęty ze względu na wcześniej umówione wizyty z innymi osobami. Takie newralgiczne sytuacje mogą się szczególnie zdarzyć w ostatnich dniach naboru, gdzie przyjmowani są w pierwszej kolejności wnioskodawcy składający dokumenty a następnie korzystający z doradztwa.

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i innych podmiotów publicznych na rzecz samorządów i innych podmiotów publicznych na rzecz zminimalizowania instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Informacja prasowa

W dniu 9 marca 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się spotkanie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa „Rodzina Razem”.

Przewodniczący Zespołu Pan Krzysztof Krzywak powitał przedstawicieli Partnerów i przedstawił plan spotkania, którego celem było uszczegółowienie zadań do Planu Działania w 2017r. oraz przyjęcie nowych członków do Partnerstwa.

zbieramy pamiatki pilka

 

 

Dnia 13 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej odbyły się eliminacje gminne Lubuskiego Festiwalu Piosenki. Festiwal jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego w województwie lubuskim, którego Operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a realizatorami – organizatorzy etapów gminnych i powiatowych. PRO ARTE 2017 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W eliminacjach gminnych Lubuskiego Festiwalu Piosenki udział wzięło 13 uczestników:

Nasze pismo, przypominamy - dwumiesięcznik, można już wziąć do ręki. Numery są darmowe, trzeba zatem szybko się rozglądać, gdzie są, gdzie leżą egzemplarze, żeby nie dać sobie ich zmieść sprzed nosa.

Numery rozprowadzamy po wszystkich sześciu gminach Regionu Kozła w miejscach powszechnie dostępnych, uczęszczanych. Zwykle są to urzędy gminne, biblioteki, placówki oświatowe i kulturalne. Tam należy szukać.

W aktualnym numerze ciekawe wywiady, wiele informacji z gmin, podsumowanie tegorocznej działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Regionie.

Najciekawsze wydają się jednak rankingi gmin, które przeprowadziła redakcja. Rankingi (ujęcie statystyczne i socjologiczne) pokazują, w których jednostkach "samorządów koźlarskich" ludziom żyje się najlepiej i dlaczego. Być może ktoś będzie miał inne zdanie - redakcja zachęca do polemiki, do przedstawienia swojej opinii. Piszcie państwo!