• baner1.jpg

W dniu 21 .05 odbyło się w Dąbrówce Wlkp. Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego podjęto trzy ważne uchwały porządkujące podstawy działania naszej organizacji.

Zebranie przedstawicieli LGD podjęło decyzję o zmianie swojego statutu ze względu na rozległość zmian w uregulowaniach prawnych, jakie nastąpiły od roku 2008. Przygotowania do nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 spowodowały, że przed opracowaniem lokalnej strategii działania należało wprowadzić do statutu Stowarzyszenia szereg zmian, które w efekcie skutkowały podjęciem decyzji o uchwaleniu nowego statutu. Dokument ten zostanie przedłożony w Sądzie Rejonowym w Zielonej Gorze w celu jego rejestracji.

logo rkNa podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 21 maja 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza na XVI Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu Kozła w dniu 7 czerwca 2015 r. na trasie Kosieczyn, Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp., Chlastawa ( Jeziorko Koźlarskie ), Nądnia, Nowa Wieś Zbąska, Przyprostynia, Stefanowo Rozpoczęcie Rajdu na parkingu przy kościele w Kosieczynie.

W dniach 16 i 17 maja odbył się kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności – turystyka kajakowa. Skierowany był do osób, które samodzielnie zamierzają organizować i prowadzić imprezy w zakresie turystyki kajakowej. Uprawnienia zdobyte na tym kursie pozwolą na pełnienie funkcji kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystycznych, w których będą stosowane kajaki. Program kursu prowadzonego przez fachowców z Warszawy obejmował zagadnienia teoretyczne z zakresu organizowania imprez, bezpieczeństwa, metodyki prowadzenia wycieczek, krajoznawstwa , prawa ,itp. oraz zagadnienia praktyczne ćwiczone podczas drugiego dnia kursu na spływie po rzece Obrzycy.

W dniu 14 maja w pięknej sali Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu odbył się uroczysty koncert w ramach konferencji poświęconej podsumowaniu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła w latach 2009 – 2015. Do udziału w tej imprezie zostali zaproszeni członkowie LGD, beneficjenci, przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, osoby, które przyczyniły się do powodzenia realizacji przedsięwzięć zakładanych w ramach programu Leader na lata 2007 – 2013.