szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

KARGOWA. 9 listopada 90. urodziny obchodziła Maria Szkwarek, wieloletnia mieszkanka Kargowej.

Szanowną Jubilatkę odwiedzili w jej domu burmistrz Jerzy Fabiś oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska z upominkiem i kwiatami, składając Marii Szkwarek najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, pogody ducha oraz wielu lat życia.

Pani Szkwarek bardzo ciekawie opowiadała historie ze swojego życia na kresach. Wspominała czasy powojenne, kiedy to wraz z rodzicami musieli opuścić rodzinny dom w okolicach Stanisławowa. Los najpierw zdecydował o powrocie w 1944 r. w rodzinne strony dziadka, do Łańcuta. W 1945 roku rodzina przybyła do Błońska, koło Wolsztyna. Do Kargowej przyjechała w 1953 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim, organizując komórkę zajmującą się gospodarką komunalną. W 1957 roku utworzony został  Zakład Gospodarki Komunalnej, w którym  jubilatka pracowała  na stanowisku księgowej do emerytury.

zb szklane2Zbąszyńska Fundacja Tres jest w posiadaniu unikatowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z atelier fotograficznego w Zbąszyniu z początku XX w.

Cześć kolekcji została już opracowana i udostępniona (na stronie www.szklanenegatywy.pl). Wiadomo zatem, że są to wartościowe materiały (przedstawiają np. powstanie wielkopolskie, wielkopolską wieś etc).

- Zabiegamy, żeby te materiały żyły nowym życiem podczas wystaw, prezentacji i publikacji – mówi prezes Fundacji Wojciech Olejniczak. - Na opracowanie czeka reszta kolekcji, która trafiła do nas niedawno. Szacujemy, iż jest to około 1700 obiektów, są to zarówno szklane negatywy, jak i fotografie na papierze.

BABIMOST. W Gminnym Ośrodku Kultury członkowie Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków obchodzili jubileusz 15–lecia istnienia.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia, medale, statuetki, dyplomy i puchary osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do istnienia i rozwoju stowarzyszenia. Medalem 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uhonorowany został prezes Ryszard Nadobnik. Złota odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” otrzymali: Henryk Piękoś i Marian Baer. Natomiast srebrna odznakę otrzymała Genowefa Fijałkowska. Medale okolicznościowe „15-lecia PSD otrzymali: Bernard Radny, Zbigniew Woziński, Ryszard Nadobnik, Maria Nowak, Aneta Sybis-Jeż, Monika Jarysz, Irena Świtała, Teodora Weimann, Anna Janiak. Statuetkami i dyplomami uhonorowane zostały panie: Danuta Sułkowska, Daniela Błoszyk, Bolesława Michalska i Łucja Frącek. Okolicznościowe puchary i albumy wręczono paniom: Bolesławie Michalskiej i Zofii Benysek.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 9 listopada 2017 r. (czwartek)na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad

4. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2017

5. Przedstawienie propozycji zmian w LSR

6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zaproponowane zmiany w LSR

7. Sprawy różne i wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zatwierdzenia zmian w LSR

       Proponowane zmiany zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.lgdrk.pl w dziale: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 – tekst LSR na lata 2014-2020.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach związanych z wprowadzanymi zmianami do Lokalnej Strategii Rozwoju

      

Prezes Zarządu

Witold Silski

„Nic nie szkodzi, że nie czyta” – takie zdanie możemy bezkarnie wypowiedzieć tylko z myślą o najmłodszych użytkownikach biblioteki, których nazywamy „NajNajami” (od słowa „NajNajmłodsi”). Mamy tu na myśli dzieci w wieku od pół roczku do trzeciego roku życia.

Niektórzy dorośli twierdzą, że jeśli dziecko nie umie czytać, w bibliotece nie ma czego szukać. Nic bardziej mylnego. Czytelników wychowujemy od przysłowiowej kołyski. To nic, że dziecko samo nie czyta – ważne, by książka towarzyszyła mu od początku. To dla kilkumiesięcznych niemowlaków mamy książeczki kontrastowe. Dla „NajNajów” książka musi kojarzyć się z szeroko pojmowaną przyjemnością. Pierwsze historyjki czytane przez najbliższych zostaną w dziecku na zawsze. Te książeczki o tekturowych stronach muszą też zaciekawić. Pytają niektórzy, czy książka może być ciekawsza od smartfona? Mówimy: tak, jeśli ty pokażesz, że czas spędzasz z książką, a nie przed latopem czy telewizorem. Mówi się, że książki są drogie, a dzieci szybko się nudzą. Trudno wciąż kupować nowe. Mówimy: przyjdźcie do biblioteki. Mamy sporo książek, kupujemy je dla was! Dla każdego malucha coś się znajdzie. Mamy książki ze światowych list bestsellerów, mamy te najlepszych polskich ilustratorów, klasyczne i awangardowe, opowieści z naszego dzieciństwa i wydania młodych autorów.

SIEDLEC. Delegacja sołtysów i pracowników urzędu gminy uczestniczyła w konferencji Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi w Lwówku.

Podczas spotkania wyróżniono najaktywniejsze sołectwa. Z gminy Siedlec wyróżnienie w konkursie „Aktywna Wielkopolska Wieś 2017” otrzymało sołectwo Grójec Mały. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom odebrał Ryszard Kłuj - sołtys. Gratulujemy.

ugsi

niepodleglosc2017Gminne Centrum Kultury w Kargowej, Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze oraz Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kargowej im. ppor. Kazimierza Szcześniaka serdecznie zapraszają dnia 10 listopada 2017 r. do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości pn. „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA...”. Uroczystości o godzinie 12.00 rozpocznie złożenie kwiatów przez delegacje i poczty sztandarowe pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Powstania Wielkopolskiego, znajdującym się na Placu Berwińskiego w Kargowej.

Następnie o godzinie 12.30 na placu ratuszowym w Kargowej rozpocznie się piknik historyczny, podczas którego o godzinie 13:00 wręczone zostaną nagrody w konkursie wiedzy o Hymnie Narodowym, w godzinach 13:15 – 16:00 sekcje artystyczne Gminnego Centrum Kultury w Kargowej zaprezentują się w patriotycznym repertuarze, w przerwach między występami można będzie posłuchać opowieści historycznych. O godzinie 16:00 nastąpi uroczyste odegranie Hymnu Polski przez orkiestrę dętą OSP Babimost z okazji 210. rocznicy odegrania w Kargowej Mazurka Dąbrowskiego.

Zwieńczeniem uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości będzie wystawa pn. „1919 r. – Tu była prawie Polska”, której otwarcie odbędzie się o godzinie 16:15 w Mediatece Światowid w Kargowej.

Ponadto podczas pikniku historycznego na kargowskim placu ratuszowym odbędzie się wystawa sprzętu militarnego z okresu 1919 r., a także punkt mobilizacyjny wojsk Powstania Wielkopolskiego.

Serdecznie Zapraszamy

BABIMOST. Rada Miejska podjęła ostatnio uchwałę w sprawie nadania nowych nazw ulicom na osiedlu przy ul. Polnej.

Nadanie nazw odbyło się z udziałem mieszkańców. Wcześniej bowiem przewodniczący rady miejskiej Tadeusz Maszewski na stronie internetowej apelował o udział w konsultacjach. Wkrótce potem rada podjęła uchwałę. Odtąd obok ul. Polnej istnieją ul. Krótka, Nowa, Prosta oraz pl. Wolności. Na marginesie – pl. Wolności jest już trzecim pl. Wolności w Regionie, poprzednie istnieją w Zbąszyniu (chyba historycznie pierwszy), Zbąszynku, a teraz w Babimoście. Zapytany przez nas burmistrz Bernard Radny powiedział, iż radni przymierzają się też, żeby (wreszcie! – red.) przyjąć w mieście jakieś koźlarskie miano ulicy. – Bo nie było sensu tworzenie ulic koźlarskich na tak małym osiedlu. Prawdopodobnie natomiast padnie propozycja utworzenia Ronda Regionu Kozła, albo o podobnej nazwie na naszej obwodnicy – stwierdził burmistrz. Wydaje się, że dobrze pasowałoby rondo przy wylocie na Kargowę, albo w kierunku na Chobienice, czyli do innych gmin RK.

stroj.

logo rk 180W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html