szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

REGION KOZŁA. To cieszy! Zaczęły się poważne działania integracyjne w Regionie. Oby tymi śladami poszły także inne grupy społeczne i zawodowe.

Jako sukces określamy pierwsze spotkanie integracyjne bibliotekarzy (a właściwie bibliotekarek) Regionu Kozła. 12 pań reprezentujących – po dwie – sześć gmin koźlarskich usiadło przy wspólnym stole w zbąszyńskiej książnicy we czwartek 26 października. Odnotowujemy tę datę, jako istotną w dziejach RK. Może coś ważnego się zaczęło? Zobaczymy to za rok w Kargowej bowiem – powiedzmy to uprzedzając kolejność zdarzeń –iż ustalono, że właśnie kargowska mediateka będzie kolejnym gospodarzem II Forum Bibliotek RK. Czy panie w trakcie tego roku podtrzymają nawiązany kontakt? Czy zdecydują się zrealizować coś wspólnie?

Gminne Centrum Kultury w Kargowej serdecznie zaprasza na spektakl komediowy pt. „Law Law Law” w wykonaniu Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, który odbędzie się 7 listopada o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke.

Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców Gminy Kargowa do nabycia w ośrodku kultury przy ul. Browarnej 7 oraz Bibliotece Publicznej im. E. Paukszty ul. Słodowa 2. Bilety dla osób spoza Gminy Kargowa w cenie 20 zł do nabycia w sekretariacie ul. Słodowa 2.

 

Serdecznie zapraszamy.

Rozmowa z mistrzem Polski bibliotekarzy Dawidem Kotlarkiem z Zielonej Góry

- Gdzie pan pracuje i czym się zajmuje zawodowo?

- Bibliotekarstwo mam chyba w genach. Moi rodzice całe swoje zawodowe życie poświęcili pracy w bibliotece. Po studiach chciałem pójść inną ścieżką i marzyło mi się zostać nauczycielem historii. Wspomniane „genetyczne obciążenie” nie dało mi jednak na to szansy i ostatecznie w 2005 r. trafiłem do pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Początkowo pracowałem w magazynie i wypożyczalni. Z czasem trafiłem do Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej. Następnie podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat mojej dysertacji poświęciłem roli książki w Zielonej Górze w XIX i XX wieku. W 2010 r. uzyskałem wymarzony tytuł doktora nauk humanistycznych, a wraz z nim awans na kierownika Działu Badań, Analiz i Metodyki, w którym pracuję do dziś. Praca w bibliotece dała mi możliwość rozwijania moich zainteresowań. Dziś nie żałuję, że tak potoczyła się moja zawodowa droga.

http://lgdrk.pl/images/aktualnosci/elementarz2.jpgREGION KOZŁA. Zbąszyńska Fundacja Tres trafiła ostatnio w dziesiątkę. Wydała w 800 egzemplarzach „Elementarz tradycji Regionu Kozła”. Rzecz dla dzieci.

Pomysł Fundacji, na pewno inspirowany przez jej prezesa Wojciecha Olejniczaka – poznańskiego plastyka o zbąszyńskich korzeniach, idealnie wręcz wpisuje się w akcję ratunkową dla Regionu Kozła. Pisząc o akcji ratunkowej mam na myśli działania wyprzedzające ewentualny (odpukać) rozpad (stopniowy lub nagły) Regionu Kozła, gdy zabraknie pieniędzy unijnych na współpracę sześciu gmin. Bo w ten sposób Olejniczak wychowuje w duchu tradycji koźlarskich najmłodsze pokolenie. Nigdy nie wiadomo, kim będą dzisiejsi pierwszoklasiści za lat 20-30, jak rozwiną się ich kariery. Może z tego pokolenia wyklują się nauczyciele muzyki w szkole muzycznej, może liderzy Regionu, a może znakomici artyści, a może zwykli – ale świadomi, przygotowani do tego – mieszkańcy kultywujący tradycję. Żeby tak się stało trzeba jednak inwestować w najmłodszych. I to właśnie zaproponowała Fundacja Olejniczaka, za co jej cześć i chwała!

ZBĄSZYŃ. Trwa remont pomnika powstańców wielkopolskich na Placu Wolności. Prace mają się zakończyć przez Świętem Niepodległości

Stan techniczny pomnika od dłuższego czasu pozostawiał wiele do życzenia. Stad decyzja o rozpoczęciu prac, które obejmują demontaż elementów podstawy i wykonanie nowych fundamentów pod konstrukcję pomnika, obłożenie podstawy płytami granitowymi oraz wymianę tablicy pamiątkowej „Społeczeństwo Ziemi Zbąszyńskiej” na granitową z zachowaniem stylu typograficznego.

Planowane jest także oczyszczenie powierzchni elementów pomnika z zabrudzeń oraz mikroorganizmów, usunięcie luźnych elementów poprzez piaskowanir, wypełnienie szczelin i spękań, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacja powierzchni konstrukcji i malowanie pomnika na jednolity - szary kolor.

KARGOWA. Zakończono głosowanie nad piątym z kolei budżetem obywatelskim. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 zgłoszonym zadaniom.

Najwięcej punktów otrzymało zadanie o nazwie doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej – 778 punktów. Kolejne dwa zadania to budowa odwodnienia ulicy Łąkowej 385 punktów i budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa-Chwalim też 385 pkt. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2018 rok. Odpadły pomysły zakupienie defibrylatora i budowa miasteczka ruchu drogowego.

Do podziału była kwota 150 tys. zł, jednak szacunkowa wartość tych trzech zadań zdecydowanie wynosi więcej, bo 271 tys. zł.

Ze względu na awarię linii telefonicznej o nr 68 352-52-30 prosimy o kontakt pod nr tel. 697 504 108. Za utrudnienia przepraszamy.

REGION KOZŁA. W Kargowej 21 X doszło do pierwszego spotkania Tęgich Głów Regionu Kozła. Grupę tę tworzą różne znakomitości pochodzące z gmin Regionu, ale obecnie mieszkające „gdzieś w Polsce”.

Spotkanie zaczęło się od obiadu, po czym wszyscy zasiedli w kargowskiej mediatece, żeby uczestniczyć w burzy mózgów. Wśród gości było pięcioro profesorów: Halina Zgółkowa, językoznawstwo (Poznań), Mirosław Lachowicz, matematyk (Warszawa), Tadeusz Zgółka, językoznawca (Poznań), Zygfryd Witkiewicz, chemik (Warszawa), Jerzy Manfred Szukała, rolnik (Poznań). Jako uczestnik-obserwator wzięła udział prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, socjolożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto dr Joanna Rostkowska, Krystyna Madziarek, Halina Maszner, Dominik Paukszta, Wojciech Olejniczak.

W poniedziałek 16 października odbył się rajd rowerowy dla seniorów szlakiem zabytków kultury i architektury ziemi zbąszyńskiej organizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu i wspierany finansowo przez Gminę Zbąszyń. Trzeci w tegorocznym cyklu rajd prowadził do Strzyżewa, następnie przez Saksonki do dawnej granicy państwowej „Zbąszyń – Rogatka” i dalej do figury świętego Jana Chrzciciela w Nądni. Przewodniczką rajdu była Maria Kaczmarek, słuchaczka UTW i miłośniczka rowerowych wypraw. To ona opowiedziała uczestnikom wyprawy o historii figury Świętego Jana Chrzciciela ufundowanej w 1826 roku przez Jana Rybaka, gospodarza mieszkającego w Nądni.

plakat 2Zbliża się 79. rocznica deportacji polskich Żydów z III Rzeszy do Zbąszynia. Wydarzenia z października 1938 roku prof. Jerzy Tomaszewski nazwał „Preludium Zagłady”. 28 października to dla mieszkańców Zbąszynia od wielu lat rocznica „przygarnięcia” kilku tysięcy wydalonych Żydów, o której zwykło się tutaj mówić „Dni Otwartych Ramion”. W Zbąszyniu wygnańcy znaleźli schronienie. Miasteczko, w którym mieszkało wtedy ponad 5 tys. ludzi, nagle, w ciągu jednej nocy przyjęło przeszło 6 tys. deportowanych. Pospiesznie organizowano im noclegi, między innymi w dawnych koszarach wojskowych, na dworcu kolejowym, w nieistniejącym dziś młynie braci Grzybowskich, w szkole na dzisiejszym Placu Wolności, w sali gimnastycznej i w synagodze, a także w mieszkaniach prywatnych. Wtedy, jak pisze prof. Tomaszewski, „Honor społeczeństwa polskiego ratowali mieszkańcy Zbąszynia.”