szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

witraze anioly 1TRZCIEL. W grudniu w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy odbyło się wiele zajęć i spotkań.

Zacznijmy od 5 grudnia, gdy w bibliotece odbyły się warsztaty Daruma dla dorosłych mieszkańców prowadzone przez Martę Jędras. Tym razem zebrane panie robiły własnoręcznie witraże aniołów, które później trafiły do ich domów. Warsztaty wymagały od uczestników dużej wyobraźni, cierpliwości i skupienia. Efekty prac przeszły oczekiwania uczestników zajęć.

Kolejne warsztaty kreatywno-edukacyjne ModraSova odbyły się 7 grudnia w bibliotece i w w Brójcach. Uczestnikami zajęć byli uczniowie podstawówek oraz dorośli czytelnicy; były to warsztaty malowania bombek. Aby poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, każdy uczestnik własnoręcznie malował swoją bombkę, którą zabrał ze sobą do domu.

 

8 grudnia Trzciel i Brójce gościły Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa z przedstawieniem: „Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach!”. Sztukę miały tym razem okazję zobaczyć przedszkolaki. Dzieci brały czynny udział w spektaklu i pisaniu listów do św. Mikołaja.

Ponadto przez cały grudzień odbywają się w naszych bibliotekach spotkania z przedszkolakami i uczniami na tematy bożonarodzeniowch zwyczajów i tradycji.

malowanie bombek

BPMiG