szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

ek zbpilneZBĄSZYŃ * POZNAŃ. 11 grudnia 2017 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się kolejna coroczna uroczystość wręczenia honorowej nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

Tegorocznymi laureatami statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” zostali: doc. Tadeusz Grygier (nagroda przyznana pośmiertnie), prof. Wiesław Andrzej Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tomasz Katafiasz, farmaceuta Jan Majewski, Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Działaczom szczególnie zasłużonym w zakresie oświaty i wychowania, w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, pogłębianiu wiedzy historycznej, w tym szczególnie w zachowaniu i upowszechnianiu wiedzy i tradycji związanej z powstaniem wielkopolskim wręczono różne odznaczenia w tym odznaki honorowe Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego „Wierni Tradycji”. Wśród odznaczonych medalem „Wierni Tradycji” był Zenon Matuszewski zasłużony dyrektor , regionalista i badacz dziejów Ziemi Zbąszyńskiej.

Na zdjęciu Z. Matuszewski trzeci od prawej strony.

Fot. Zdzisław Kościański