szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

wachSIEDLEC. W sali wiejskiej w Wąchabnie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe, w którym uczestniczyły dzieci z wioski wraz z mamami.

Niestety, długo przez wszystkich wyczekiwany gość, czyli Gwiazdor, był na tyle zabiegany, iż zostawił worek z prezentami i szybko odjechał na saniach. Wcześniej oczekiwaniu na niego dzieci ozdabiały pierniczki, natomiast już po rozpakowaniu upominków wykonywały jeszcze ozdoby świąteczne. Spotkanie przebiegło w miłej świątecznej atmosferze.