szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

forum20 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu odbyło się I Forum UTW Regionu Kozła, na które przybyły delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kargowej, Babimostu i Zbąszynka. Współgospodarzem spotkania był UTW Zbąszyń.

Zaproszono także przedstawicieli gmin, w których uniwersytety nie działają, z Siedlca byli to przedstawiciele Koła Emerytów i Rencistów, natomiast z Trzciela delegacja Stowarzyszenia Trzcielscy Seniorzy.

Zebranych seniorów witali prezes Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła Witold Silski wraz ze starostą Regionu Jerzym Fabisiem a także gospodarz terenu wiceburmistrz Zbąszynia Marek Orzechowski. Wszyscy zapraszali seniorów do aktywności, ponieważ seniorzy dysponują doświadczeniem, kompetencjami do działania na rzecz środowiska lokalnego, aby osoby w starszym wieku pożytecznie i przyjemnie spędzały czas.

 

Gospodarze spotkania zaprosili do zwiedzania Dziennego Domu „Senior – Wigor” znajdującego się w tym samym gmachu co biblioteka. Sale wyposażone w sprzęt niezbędny podczas ćwiczeń, rehabilitacji i wypoczynku pachniały jeszcze farbą po niedawnym remoncie. Podopiecznych ośrodka zastaliśmy podczas zajęć plastycznych. Zaprezentowali piękne prace – obrazy malowane na szkle oraz niezwykłe kartki świąteczne.

Następnym panelem spotkania było przedstawienie działalności i osiągnięć poszczególnych UTW, tę część rozpoczął UTW Zbąszyń prezentacją multimedialną. W dyskusji omawiano potrzeby seniorów, możliwości nawiązania współpracy, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć. Zdecydowano, że w lutym reprezentanci poszczególnych grup spotkają się ponownie z prezesem LGD Regionu Kozła. Przyjadą z gotowymi pomysłami dotyczącymi współpracy wypracowanymi w dyskusjach w poszczególnych grupach seniorów. Na spotkaniu tym mają być wytyczone kierunki działania, kalendarium imprez oraz czas i miejsce II Forum. Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła będzie te działania wspierała i im patronowała.