szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Ogłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

REGIONU KOZŁA

ZAPRASZA NA  SZKOLENIA

związane z naborem wniosków na udzielenie wsparcia z zakresu tematycznego:  Rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 objętego PROW 2014-2020

TERMINARZ SZKOLEŃ

in grojecSIEDLEC. 18 listopada w Grójcu Wielkim odbyło się otwarcie Wiejskiego Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku.

Przecięcia wstęgi dokonał wójt Jacek Kolesiński wraz z panią sołtys Jadwigą Hirt, radnym Ryszardem Klujem oraz wykonawcą Piotrem Mickiewiczem. W ramach projektu został zagospodarowany teren niszczejącego placu zabaw. Rozlokowano tu elementy siłowni zewnętrznej wyposażonej w pięć elementów do ćwiczeń oraz zakupiono nowe i odnowiono stare elementy tworzące bezpieczny plac zabaw.

Obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców a został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy. Największe gratulacje należą się mieszkańcom Grójca Wielkiego, którzy w czynie społecznym wykonali szereg prac przy realizacji projektu, którego efekty długo będą służyć lokalnej społeczności.

ugsi