szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Ogłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

REGIONU KOZŁA

ZAPRASZA NA  SZKOLENIA

związane z naborem wniosków na udzielenie wsparcia z zakresu tematycznego:  Rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 objętego PROW 2014-2020

TERMINARZ SZKOLEŃ

SIEDLEC. Gminny Ośrodek Kultury ogłosił coroczny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy.

Prace należy dostarczyć do 4 grudnia br. Więcej wiadomości w regulaminie na stronie internetowej gminy (www.siedlec.pl) i tam też możliwość pobrania formularza zgłoszenia swego udziału w konkursie.