szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

We wtorek, 14 listopada, w kargowskim ratuszu spotkała się po raz kolejny Kapituła RK.

Obecni byli przedstawiciele wszystkich gmin: burmistrz Bernard Radny (Babimost), burmistrz Wiesław Czyczerski i przewodniczący Jan Mazur (Zbąszynek), burmistrz Tomasz Kurasiński (Zbąszyń), wójt Jacek Kolesiński (Siedlec), Trzciel wyjątkowo reprezentowali inni przedstawiciele samorządu niż naczelne władze gminy, obecny był też prezes LGD RK Witold Silski. Obrady prowadził starosta, zarazem burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś.

Na wstępie wystąpił Janusz Skopowski, wiceprezes Stowarzyszenia Polska-Wschód, utrzymującego kontakty z Polakami na wschodzie Europy, głównie w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, ale też w innych krajach dawnego Związku Radzieckiego. Przedstawił ofertę współpracy, apelował o pomoc, zwłaszcza przedświąteczną, dla naszych rodaków na wschodzie. Oferta trafiła na podatny grunt, burmistrzowie zadeklarowali wsparcie.

 

W następnym punkcie dyrektor biura RK Szczepan Sobczak przedstawił wstępny projekt budżetu Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła na rok 2018. Składka gmin to 24 tys. zł (po 4 tys. zł od jednej gminy). Kolejna Gala RK może kosztować 5 tys. zł, wydawnictwo Xięga Regionu – 10 tys. zł, koszta administracyjne zostały skalkulowane na 2100 zł, koszta organizacji posiedzeń Kapituły i Konferencji 2000 zł, promocja 2000 zł oraz 3000 zł na spotkanie Tęgich Głów. Wywiązała się dyskusja. T. Kurasiński zaproponował fundowanie nagród, wyróżnień podczas imprez gminnych, regionalnych, żeby w ten sposób doceniać czyjąś pracę, ale i promować Region. W. Silski wskazał, że LGD przeznacza 3 tys. zł na Biesiadę Koźlarską. J. Fabiś rzucił pomysł podniesienia składek gmin o 1 tys. zł. Na co T. Kurasiński, żeby „zdjąć” 10 tys. zł za wydawnictwo, a za Xięgę Regionu zapłać za pośrednictwem gminnego funduszu promocyjnego. Potem prezes Silski zademonstrował gadżety promocyjne, wokół których potoczyła się dalsza dyskusja. Zaapelował też o ustalenie, które imprezy w gminach będę priorytetowe.

Ponadto W. Silski przedstawił zebranym kwestię ogłoszenia tzw. naboru wniosków w kolejnej transzy, jaką przygotowuje LGD. Nabór powinien się odbyć w br.

W kolejnym punkcie obrad Eugeniusz Kurzawa przedstawił stan przygotowań do wydania Wielkiej Xięgi Regionu. Jest bardzo zaawansowany, pisanie dobiega końca. Termin druku dwóch pozycji (wersji promocyjnej i wersji obszernej) – ustalony na początek 2018 r. – powinien być dotrzymany. Rzecz tylko w tym, że materiał „puchnie”, jest go coraz więcej i trudno aktualnie ocenić, jak obszerna będzie praca. Z drugiej strony szkoda ciąć, jest bowiem wiele ciekawych materiałów. Wtedy padły propozycje (T. Kurasiński), żeby Xięgę po napisaniu wrzucić do internetu, albo wydać w dwóch czy czterech tomach, albo każdy z 15 rozdziałów osobno. J. Mazur był za trzymaniem się ustaleń z poprzedniej Kapituły i wydaniem jednej książki (w wersji obszernej). Podobnie B. Radny. Ostatecznie nie zapadła żadna decyzja; uznano, że książka musi być dokończona (napisana), następnie należy dokonać obliczeń, ile będzie miała stron, jakie mogą być koszta druku.

Starosta Fabiś omówił jeszcze kwestię spotkania Tęgich Głów, które miałoby się odbyć w nowym roku, ale już w ciągu dwóch dni. Na tym obrady zakończono.

red.