szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo rk 180Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła informuje, że w dniu 13 marca o godzinie 12.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i weryfikacji wniosków złożonych w naborach nr. 1/2018, 2/2018, 3/2018.
Przebieg posiedzenia:

Porządek obrad:

1.       Otwarcie i sprawdzenie quorum,

2.       Wybór sekretarzy (komisji skrutacyjnej) posiedzenia; podjęcie uchwały,

3.       Przypomnienie zasad i procedur naboru i oceny wniosków,

4.       Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 3/2018 o naborze na działanie: „Rozwijanie działalności gospodarczej”,

 

5.       Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 3/2018,

6.       Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 3/2018

7.       Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji z naboru nr 3/2018,

8.       Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 1/2018 o naborze na działanie: „Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej”

9.       Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 1/2018,

10.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 1/2018

11.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji z naboru nr 1/2018

12.   Dokonanie oceny wniosków złożonych zgodnie z ogłoszeniem nr 2/2018 o naborze na działanie: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

13.   Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do dofinansowania operacji z naboru nr 2/2018,

14.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR oraz listy wybranych operacji z naboru nr 2/2018

15.   Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji z naboru nr 2/2018

16.   Zakończenie posiedzenia.