szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

KARGOWA. 25 września 2017 roku o godz. 16.00 w mediatece przy ul. Słodowej 2 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak zapoznała obecnych z treścią podjętej uchwały i stwierdziła, że na wniosek burmistrza Kargowej: „za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny, za zdolność organizowania, sprzyjania, wspierania, promowania i popularyzację kultury, za zasługi  w upowszechnianiu kultury i harcerstwa wśród kargowskiej społeczności nadaje się pani Józefie Ćwiertniewskiej tytuł Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.

 

Burmistrz Jerzy Fabiś przedstawił uzasadnienie wniosku o nadanie tego szczególnego wyróżnienia, a następnie wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej dokonali wręczenia medalu i aktu nadania honorowego obywatelstwa oraz wręczyli kwiaty. Składanym podziękowaniom i gratulacjom towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera zebranych na posiedzeniu Rady Miejskiej.

W sesji uczestniczyli: Dariusz Wróblewski starosta zielonogórski, miejscowe władze samorządowe, sołtysi, a przede wszystkim członkowie rodziny wyróżnionej, przyjaciele i znajomi oraz licznie przybyli mieszkańcy Kargowej.