szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

ZBĄSZYNEK. Tytuł „Zasłużony dla gminy Zbąszynek” jest wyrazem wyróżnienia i uznania.

Przyznawany jest mieszkańcom za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto i gminę. Zarządzeniem burmistrza tytuł „Zasłużony dla gminy Zbąszynek” został przyznany Marioli Bobowskiej. Uroczyste wręczenie tytułu przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego odbyło się podczas „Dni Zbąszynka”.

 

Uzasadnienie. „[…] Pani Mariola Bobowska z wykształcenia jest opiekunem medycznym. Swoją drogę zawodową jako opiekunka społeczna rozpoczęła 1 lipca 1997 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zatrudniona jest do dnia dzisiejszego. Od ponad 20 lat pani Mariola niesie pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym, doświadczonym przez chorobę mieszkańcom gminy. Jest tam gdzie człowiek jest bezradny i bezsilny wobec tego co przynosi los. W swojej codziennej pracy zajmuje się  pielęgnacją osób chorych i niesamodzielnych, dba o zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych, załatwia niezbędne sprawy urzędowe, pomaga utrzymać kontakty z rodziną i ze środowiskiem. Dzięki jej wsparciu wielu mieszkańców mogło pokonać trudności związane z przewlekłą chorobą, a także godnie przeżyć swoją starość bez konieczności opuszczania domu i korzystania z pomocy instytucjonalnej. Pani Mariola pomogła niejednej rodzinie przezwyciężyć kryzys związany z chorobą i brakiem samodzielności najbliższego członka rodziny. Ciepło i życzliwość, które płyną od pani Marioli są nieocenione w jej kontaktach z podopiecznymi, wzmacniają ich, pomagają w walce z chorobą słabościami, budują wzajemne zaufanie. Jej codzienna praca to służba drugiemu człowiekowi w pełni tego słowa znaczeniu, trudna i wymagająca ale jakże nieoceniona i niezastąpiona w sytuacji kryzysowej. Pani Mariola jest niezwykle oddana swojej pracy, wykonuje ją z czystego powołania, praca jest dla niej źródłem radości i satysfakcji. Wysiłek i trud Pani Marioli Bobowskiej oraz praca jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek.

”