logo rk 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:                           

 Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2017)

oraz

 Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 4/2017)

 termin składania wniosków:  22.05. - 09.06.2017 r.

Szczegóły w zakładce nabory wniosków