1. Protokół z posiedzenia Rady i oceny wniosków

2.Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 1/2016

3. Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 1/2016

4.Lista niewybranych operacji w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 1/2016

5. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego rozpatrzenia złożonego protestu

6. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej , Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 2/2016

7. Lista wybranych operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 2/2016

8. Lista niewybranych operacji w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD REGIONU KOZŁA, złożonych w naborze nr 2/2016