szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180Zapraszamy mieszkańców Regionu Kozła na wyjazd integrująco-aktywizujący na spektakl kulturalny w dniu 23.06.2024 r. w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

1. Zaproszenie

2. Karta zgłoszenia