szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniach 25-27 września braliśmy udział w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, organizowanej przez Polską Sieć LGD, która odbyła się w Dźwirzynie. To był bardzo intensywny czas dla Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas pierwszego dnia podsumowaliśmy wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020 i zapoznaliśmy się z przykładami dobrych praktyk.

Drugi dzień konferencji był dniem wizyt studyjnych, podczas których mogliśmy zobaczyć m.in.: ścieżkę turystyczną – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie, Mobilną Kafejkę „CHURROS”, lokalną manufakturę produkująca regionalne produkty spożywcze z lokalnych płodów rolnych, „Lapidarium – Ocalić od zapomnienia” w miejscowości Kowańcz, Gościniec pod Kłosem i wiele innych, niezwykle ciekawych miejsc.

2 dzwirzynoUczestniczyliśmy także w warsztatach w grupach tematycznych takich jak:

  • Jak usprawnić pracę LGD i Samorządu Województwa?
  • Jakie stosować kryteria wyboru?
  • LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i polubili,
  • Inne źródła finansowania w LGD.
  • Stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowanych z EFRROW, za i przeciw.
  • Projekty współpracy w nowej formule.
  • Jakie systemy informatyczne mogą się przydać LGD do bieżącej pracy?
  • Inne źródła finansowania działalności LGD.

Tematem przewodnim ostatniego dnia konferencji było „Podejście LEADER w nowym okresie programowania”. Poznaliśmy wyzwania i oczekiwania z perspektywy:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, MRiRW,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jolanta Perkowska - Zastępca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR i Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,

c) samorządu województwa - Katarzyna Rogaczewska - Zastępca dyrektora Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

d) lokalnej grupy działania - Piotr Sadłocha - Prezes Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD.

Był to bardzo owocny czas dla Lokalnych Grup Działania, podczas którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami na działania na kolejne lata.

Źródło: http://lgdzs.pl/index.php/8-aktualnosci/474-konferencja-leader-perspektywy-na-przyszlosc