szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 września 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37.

Proponowany porządek obrad jest następujący:                                                                           

       1.    Otwarcie obrad XX Walnego Zebrania Członków

       2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

       3.    Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza  Zebrania  

4.    Stwierdzenie prawomocności obrad

 5.     Przedstawienie propozycji zmian w statucie stowarzyszenia

 6.     Głosowanie nad zmianą statutu

 7.     Wybory członków Rady decyzyjnej

 8.     Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady

 9.     Przedstawienie propozycji regulaminu Rady

 10.   Podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu Rady

 11.   Sprawy różne, wolne wnioski

 12.   Zamknięcie obrad

W trakcie obrad przewidziano poczęstunek przygotowany przez KGW z Dąbrówki Wlkp.

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa ze względu na konieczność zmiany statutu.

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                          Witold Silski