szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180W związku z ogłoszonym naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanieoperacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza  na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece  Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59.
Ogłoszenie o naborze i dokumenty do pobrania dostępne na stronie LGD Regionu Kozła: