szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 046715.09. w Kargowej oraz 16.09. w Siedlcu i w Babimoście odbyły się pierwsze  spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGD RK) zaprezentowało swoją dotychczasową  działalność i obszar LGD, przeprowadzono analizę potrzeb rozwojowych oraz potencjału Gmin i Regionu, nakreślono cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, w tym cele końcowe i rezultaty oraz przedstawiono planowane działania i obszary wsparcia w ramach LSR.

Zapraszamy na kolejne spotkania w pozostałych Gminach Regionu Kozła.