szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

20220831 133858Dnia 25.08.2022 r. w Nowym Miasteczku w obecności przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy PROWadzi Lubuskie.

Partnerami projektu byli:

- Stowarzyszenie LGD Brama LUBUSKA

- Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

- Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

- Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Celem realizacji operacji było "Promocja regionu Ziemi Lubuskiej i wsparcie ruchu turystycznego poprzez stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, wydanie gadżetów reklamowych i publikację wydawnictw oraz udział w targach turystycznych w wyniku realizacji projektu współpracy pomiędzy 5-cioma Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Lubuskiego".

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6936-UM0420006/21 z dnia 23.09.2021 roku.