Drukuj

dsc 0191PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO MUZYKA LUDOWEGO 47. BIESIADY KOŹLARSKIEJ W NĄDNI „Nasza żywa scheda po Przodkach” Nądnia, 08.10.2021 roku.

Po przesłuchaniu 37 prezentacji kapel i solistów Jury w składzie:
Zbigniew Przerembski, Sławomir Pawliński, Adam Kaiser powołane przez głównego organizatora konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. kategoria: Mistrz i uczeń - kozioł (uczeń do lat 14)
 1. kategoria: kapela (koźlarska) do lat 14
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano
  3 miejsca nie przyznano

Wyróżnienie:
Kapela Adama Ejchosta: Adam Ejchost – kozioł weselny, Hanna Leśnik – skrzypce, Karol Ejchost – klarnet Es

od 15 do 18 lat

Wyróżnienie:

19 lat i powyżej
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie:

III. kategoria solista : kozioł, sierszenki

Nagrodę specjalną im Mistrza Henryka Skotarczyka otrzymuje:

do lat 14
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie

od 15 do 18 lat

19 lat i powyżej

2 miejsca nie przyznano

wyróżnienie

 1. kategoria: klarnet - do lat 14
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano

15 – 18 lat
1 miejsca nie przyznano

19 i powyżej

 1. kategoria: skrzypce, mazanki do 14 lat
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano

wyróżnienie

15 lat i powyżej

Wyróżnienia

Nagrodę specjalną im. Leonarda Śliwy, którą funduje LGD RK (dla uczestnika do lat 16) otrzymuje

JURY SML LGD RK przyznaje nagrodę specjalną im. Leonarda Śliwy, którą funduje LGD RK (dla uczestnika do lat 16)

 1. kategoria: śpiewacy ludowi -Dzieci i młodzież do lat 15
  1 miejsca nie przyznano
  2 miejsca nie przyznano

Wyróżnienie:

Wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu

16 lat i starsi
1- 3 miejsca nie przyznano

wyróżnienie

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ZALECENIA JURY PO WYSŁUCHANIU UCZESTNIKÓW KONKURSU NA MŁODEGO MUZYKA LUDOWEGO

Jury gratuluje organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym w realizację 47 Biesiady Koźlarskiej.
Jury stwierdza utrzymanie dobrego ogólnego poziomu prezentacji, zachęca wszystkich uczestników do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem swoich umiejętności. Jednocześnie komisja zwraca uwagę na zbyt częste stosowanie przez skrzypków dwudźwięków, które nie są zgodne z tradycyjnym stylem wykonawczym w muzyce koźlarskiej.
Jurorzy zachęcają do poszerzania repertuaru, który w Regionie Kozła jest wyjątkowo bogaty, co nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w prezentacjach konkursowych. Zachęcają również do zwracania większej uwagi w kierunku zachowania właściwego charakteru prezentowanych utworów będących melodiami tanecznymi (np. tempo wykonywania polek, szoczy, walcerków).

Jury podkreśla, że obok umiejętności wykonawczych podstawą gry na instrumencie jest jego prawidłowe nastrojenie.
W przypadku śpiewaków ludowych Jurorzy zauważają przywiązywanie mniejszej wagi do konsekwentnego używania gwary, a jest ona równie ważnym elementem jak wykonywana melodia. Nagroda Grand Prix, którą jest roczne stypendium Burmistrza Zbąszynia, w zamyśle Jurorów ma stanowić motywację do dalszego rozwoju muzycznego laureata – młodego Muzyka Ludowego. Nagroda ta pozwala mieć nadzieję, że uhonorowany nią adept swoją pracą przyczyni się do zachowania ciągłości tradycji koźlarskich.

dsc_0154.jpg dsc_0155.jpg dsc_0157.jpg

dsc_0159.jpg dsc_0163.jpg dsc_0164.jpg

dsc_0165.jpg dsc_0186.jpg dsc_0187.jpg

dsc_0189.jpg dsc_0191.jpg dsc_0194.jpg

dsc_0196.jpg dsc_0197.jpg dsc_0199.jpg

dsc_0201.jpg dsc_0203.jpg dsc_0206.jpg

dsc_0207.jpg dsc_0209.jpg dsc_0211.jpg

dsc_0214.jpg dsc_0215.jpg dsc_0216.jpg

dsc_0218.jpg dsc_0221.jpg dsc_0223.jpg

dsc_0225.jpg dsc_0227.jpg dsc_0229.jpg

dsc_0231.jpg dsc_0233.jpg dsc_0235.jpg

dsc_0239.jpg dsc_0245.jpg dsc_0248.jpg