szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat Regionu Kozła. Wypełnianie ankiety zajmie Państwu około pięciu minut a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Proszę kolejno odpowiedzieć na wszystkie pytania a wybrane odpowiedzi zaznaczyć znakiem „X”.

LINK DO ANKIETY