szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0586W babimojskim Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 15 .10 miały miejsce dwa ważne wydarzenia, które były ze sobą powiązane zarówno miejscem , jak i obecnością tych samych uczestników. Tego dnia odbyło się III Forum Seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które zgromadziło po 20 przedstawicieli grup senioralnych z każdej gminy Regionu Kozła . Wydarzenie to ma w swoim założeniu służyć głównie integracji, wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy pomiędzy różnymi organizacjami zrzeszającymi seniorów. Dwa poprzednie spotkania miały miejsce w Zbąszynku i Zbąszyniu, co ma być dodatkowym elementem wzajemnego poznawania miejscowości wchodzących w skład naszego regionu. Realizując to zadanie korzystano z dofinansowania ze środków Województwa Lubuskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych – Lubuskie Inicjatywy senioralne”, co umożliwiło opłacenie transportu z poszczególnych miejscowości, wynajęcie sali, zapewnienie posiłku, ponieważ spotkanie trwało kilka godzin. Każdorazowo też na takie wydarzenie zapraszane są osoby, które prezentują wykład związany z historią lub zagadnieniami współczesnymi. Na tegoroczne spotkanie zaproszony został prezes Euroregionu Nysa – Sprewa- Bóbr – Czesław Fiedorowicz z wykładem nt. integracji europejskiej z okazji 15.rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 

Wykład prezesa Cz. Fiedorowicza bardzo się słuchaczom spodobał, bo był przekazem informacji wynikających z doświadczeń bezpośredniego uczestnika organizacji powiązanej z instytucjami unijnymi. Wiele obserwacji i wynikających z nich konkluzji została przyjęta przez słuchaczy z ogromnym zainteresowaniem. Nie były to tylko suche fakty , a żywe, bogate w różne zdarzenia opowieści naocznego świadka o tym ,czym naprawdę jest integracja europejska, jakie nawzajem zrzeszeni w Unii odnoszą korzyści i czego możemy się spodziewać w dalszej perspektywie. Wykładowca otrzymał gromkie brawa za swoje wystąpienie, a słuchacze stwierdzili , że lepiej teraz rozumieją ideę integracji europejskiej.

W związku z tym, że spotkanie odbywało się w tygodniu , w którym obchodzone są Dni Seniora, poproszono p. Brygidę Wróblewską – członkinię Lubuskiej Rady Seniorów o wystąpienie , z którego słuchacze dowiedzieli się jakie są główne cele działania tej Rady. Jednocześnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się o sposobach pozyskiwania środków na realizację programów przygotowywanych przez uniwersytety trzeciego wieku. Wiele praktycznych wskazówek pomoże koleżankom i kolegom z pozostałych grup senioralnych na przygotowanie wniosków o dotacje do swojej działalności.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska.